OBS! Det här företaget är sålt.

Bolag med ledande varumärken inom storkök (ID: S3262) Skriv ut Tipsa

Bolaget är specialiserat som leverantör av maskiner och inredning till restauranger och storkök. Bolaget vänder sig till professionella användare inom denna bransch och är verksamma huvudsakligen i Småland och Blekinge. Omsättning c:a 30 mkr och en resultatnivå på ca 1,1 mkr.
 

Snabbfakta

Handel
Öst
20-50 Mkr

Beställning av PM

Eftersom objektet är sålt är det inte längre möjligt att beställa PM.

Verksamhet

Bolaget är specialiserat som leverantör av maskiner och inredning till restauranger och storkök. Man är auktoriserad partner till en ledande aktör inom området sedan 2004.


Bolaget har därutöver leverantörer som kompletterar produktutbudet och Bolaget kan idag erbjuda all typ av köksinredning till restauranger och storkök.


Vidare så arbetar Bolaget med projekteringar och behovsanalyser i samband med byte av uttjänt utrustning eller i samband med förändringar i verksamheten.


Cirka 70 procent av volymen säljs till offentliga sektorn direkt eller indirekt, såsom skolor och förskolor.


Bolaget har fyra anställda inklusive ägaren.

Ekonomisk utveckling

Omsättningsökningen beror dels på att verksamheten i ett tidigare intressebolag har tillförts från och med augusti 2014 och dels på en allmän efterfrågeökning på Bolagets produkter. Totalt sett har kostnadsstrukturen förbättrats.

Nyckeltal (mkr)
2015 2014 2013
Omsättning 30,5 16,5 19,7
Resultat e fin.netto 1,1 0,3 neg
Balansomslutning 7,1 4,6 4,8
Eget kapital 1,1 0,3 0,05
Soliditet 16 % 2 % 1 %

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget visar en bra ekonomisk utveckling med omsättning på en ny högre nivå och god lönsamhet.
  • Erfaren organisation – Organisationen präglas av ett ”personligt” engagemang och lång och djup erfarenhet av branschen.
  • Stark och bred kundstock – Bolagets kunder återfinns till ca 70 procent inom offentlig sektor.
  • Många kunder är återkommande.
  • Välrenommerat varumärke – Välkänt och har ett mycket gott rykte på marknaden.
  • Produktportföljen är ledande i branschen.
  • Stor potential att växa i framförallt Kronobergs, Kalmar och Blekinge län.