Lönsam verktygsdistributör (ID: S3550) Skriv ut Tipsa

Bolaget som är marknadsledande inom sitt segment marknadsför ett komplett sortiment av verktyg och tillbehör. Bolaget har sedan starten uppvisat en kontinuerlig tillväxt i kombination med en hög lönsamhet. Rörelsemarginalen har överstigit 15% under de senaste fem åren.

Snabbfakta

Handel
Väst
20-50 Mkr

Beställ PM

Skicka in dina uppgifter så kommer ansvarig mäklare att kontakta dig.

Beställ PM

Verksamhet

Bolaget marknadsför ett komplett sortiment av verktyg och tillbehör för ett särskilt segment i byggbranschen.


Affärsmodellen innebär att Bolaget köper in produkter från ett flertal leverantörer över hela världen som lagerhålls och sedan säljs vidare till grossister och återförsäljare. Bolaget har också tagit fram ett flertal egna produkter.


Kundbasen utgörs av ett hundratal kunder, både i Sverige och utomlands.


Bolaget har en mycket effektiv organisation med ett fåtal anställda och verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Västsverige.


Bolaget har uppvisat en kontinuerlig tillväxt sedan starten och hela tiden med en hög lönsamhet. Bolagets rörelsemarginal har överstigit 15% under de senaste fem åren.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Marknadsledande i Sverige inom sitt segment
  • Långvariga kund- och leverantörsrelationer. Kundbasen utgörs av cirka 100 företag
  • Hög lönsamhet. Rörelsemarginalen har överstigit 15% de senaste fem åren
  • Etablerade utanför Sverige
  • Egna produkter
  • Låga overheadkostnader och en effektiv organisation
  • Stark underliggande marknad
  • Stabil historik. Kontinuerlig tillväxt och hela tiden med hög lönsamhet