OBS! Det här företaget är sålt.

Högteknologiskt bolag med egna produkter (ID: S3577) Skriv ut Tipsa

Bolaget erbjuder egna designade produkter genom att integrera och kombinera hård- och mjukvara (helhetskoncept) med huvudfokus på automation och robotik. Bolaget har en marknadsledande position i Sverige och målsättningen är en internationell expansion genom standardiserade produkter och etablerade partners.

Snabbfakta

Tillverkning/industri
Öst
20-50 Mkr

Beställning av PM

Eftersom objektet är sålt är det inte längre möjligt att beställa PM.

Ekonomisk utveckling

Omsättningen uppgick senaste bokslutsåret till ca 30 mkr med en rörelsemarginal (EBITDA) på ca 20 %. Tillväxten det senaste året har legat på 50 % (90 % sista två åren). Prognosen framåt är en fortsatt hög tillväxttakt med bibehållen marginal. Tillväxten har till övervägande del skett på den Svenska marknaden. Med en ny ägare/ägarspridning som kan tillföra kunskap om internationalisering och nya applikationsområden kan prognosen med stor sannolikhet höjas upp ytterligare.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Skalbara- och tillämpbara lösningar som ger hög tillväxtpotential.
  • Förmågan att bygga vidare på redan utvecklade applikationer och framåt skapa lösningar som är lönsamma/ kostnadseffektiva.
  • Stark kundstock (Volvo, Scania, Forsmark, Oskarshamn, Sandvik m.fl.)
  • Hög kreativitet och stabilitet genom en mix av kompetenser och personliga egenskaper hos personalen.
  • Bolaget verkar i en tillväxtmarknad