OBS! Det här företaget är sålt.

Byggvaruhus i Småland (ID: S3628) Skriv ut Tipsa

Bolaget är ett fullsortiments byggvaruhus inom en av branschens ledande kedja. Det är en verksamhet med stabil omsättning och god lönsamhet. Bolaget har en stark och bred kundstock, utan beroende av någon enskild kund. Ägarberoendet är begränsat, då Bolaget sedan flera år tillbaka leds av en extern VD.  

Snabbfakta

Handel
Öst
50-100 Mkr

Beställning av PM

Eftersom objektet är sålt är det inte längre möjligt att beställa PM.

Verksamhet

Bolaget är ett fullsortiments byggvaruhus inom en av branschens ledande kedjor, med starka varumärken. Därutöver har man ett eget snickeri samt säljer takstolar, som tillverkas av systerbolaget.


Verksamheten finns i ändamålsenliga lokaler i stad i Småland, ägda av moderbolaget.
Bolaget har en historik som sträcker sig tillbaka till 1930-talet, men det var i början på 1960-talet som försäljning av byggmaterial kom igång.


Marknaden är stabil och växer något från år till år, likaså resultatet.


Bolaget leds av en extern VD. Totalt finns det 20 anställda. Bolaget är inte beroende av ägaren.

Ekonomisk utveckling

Bolaget har en stabil omsättning och resultat historiskt. Prognoserna framåt visar samma utveckling och utsikterna är goda.

Nyckeltal (mkr)

2015-04-30 2016-04-30 2017-04-30
Omsättning 53,3 53,9 53,7
EBITDA 1) 4,6 1,7 2,7
Reusltat efter fin.netto 1) 4,3 1,2 2,1
Balansomslutning 22,3 25,4 20,6
Soliditet 35 % 7 % 17 %

1 ) Avsättning för ev avgångsvederlag enligt VD-avtal 1 672 tkr 2016-04.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Stabil verksamhet – Bolaget redovisar en bra ekonomisk utveckling med stabil omsättning och god lönsamhet.
  • Hög flexibilitet, kvalitet och god kundservice.
  • Del av ledande kedja.
  • Erfaren organisation – Personalen är mycket uppskattad av kunderna och har lång och djup erfarenhet av branschen.
  • Ändamålsenliga lokaler där det finns möjlighet för en köpare att förvärva dem.
  • Stark och bred kundstock – Bolaget är inte beroende av någon enskild kund.
  • Lång historik.