OBS! Det här företaget är sålt.

Växande och lönsamt mark- och anläggningsbolag i Stor-Stockholm (ID: S3618) Skriv ut Tipsa

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till en medelstor entreprenadverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Försäljningen har i snitt vuxit med ca 20% per år de senaste 3 åren med god lönsamhet. Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets tjänster är hög.

Snabbfakta

Bygg och anläggning
Stockholm
>100 Mkr

Beställning av PM

Eftersom objektet är sålt är det inte längre möjligt att beställa PM.

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda anläggningsentreprenader för mark och betong. Bolaget erbjuder såväl utförande- som totalentreprenader med projekteringsansvar.


Med bas i Stor-Stockholm utförs uppdragen åt bostadsföretag, industri och kommunala bolag. Verksamheten omfattar allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till finplanering av nya bostadskvarter. Bolaget har även en egen betongavdelning.


Bolaget har god förankring i regionen och upplever en stark tillväxt.


Bolagets personal är mycket kunniga och drivna. Ägarna är operativa i verksamheten.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten har en historiskt positiv utveckling med en stabil omsättning och vinstnivå. Prognosticerad tillväxt och lönsamhet är fortsatt stark.

Nyckeltal (mkr)
2017-06A 2018-06P 2019-06P
Omsättning 88 105 110
Rörelseresultat 13,6 14,3 15,0
Rörelsemarginal 15,4% 13,6% 13,6%

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget växer stadigt med god och ökande lönsam- het. Innevarande räkenskapsårs (2018-06) genomförda fakturering tillsammans med inneliggande orderstock gör att Bolaget redan säkrat en omsättning om ca 80 Mkr.
  • Bolaget har ett mycket gott renommé och är välkänt i branschen för sin kvalitet, leveranssäkerhet och service.
  • Bolaget är regionalt och lokalt förankrat och har under sina verksamma år byggt upp goda relationer med kunder och leverantörer.
  • Bolaget har en komplett produkt i och med att man levererar både mark- och betongentreprenader i samma åtagande.
  • Personalens höga kompetens, engagemang och samarbete i team ger hög effektivitet i arbetet vilket i sin tur bidrar till att hålla kostnaderna nere. Aktiva ägare som vill fortsätta vara verksamma i Bolaget.
  • Bolaget struktur innebär en flexibilitet som medger att Bolaget klarar både små och stora entreprenader samt snabb anpassning till rådande konjunktur.
    Stark underliggande marknad med hög efterfrågan under överskådlig tid.