OBS! Det här företaget är sålt.

Växande och lönsamt mark- och anläggningsbolag i Stor-Stockholm med stabil bas (ID: S3618) Skriv ut Tipsa

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till en medelstor entreprenadverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Försäljningen har i snitt vuxit med över 20 % de senaste 4 åren med god lönsamhet. Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets tjänster är hög. Nuvarande ägare söker en part som kan hjälpa till i Bolagets fortsatta expansion.

Snabbfakta

Bygg och anläggning
Stockholm
>100 Mkr

Beställning av PM

Eftersom objektet är sålt är det inte längre möjligt att beställa PM.

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda anläggningsentreprenader för mark och betong. Bolaget erbjuder såväl utförande- som totalentreprenader med projekteringsansvar.


Med bas i Stor-Stockholm utförs uppdragen åt bostadsföretag, industri och kommunala bolag.


Verksamheten omfattar allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till finplanering av mark- och trädgårdsytor. Bolaget har även en egen betongavdelning.


Bolaget har god förankring i regionen och upplever en stabil tillväxt.


Bolagets personal är mycket kunniga och drivna. Ägarna är operativa i verksamheten.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten har en historiskt positiv utveckling med en stabil omsättning och vinstnivå. Prognosticerad tillväxt och lönsamhet är fortsatt stark.

olaget använder sig av ”färdigställandemetoden”, dvs vinstavräkning sker först när projektet är avslutat vilket tillsammans med en god projektstyrning borgar för hög tillförlitlighet i resultatprognosen

Nyckeltal (mkr)
2018-06P 2017-06 2016-06
Omsättning ca 120 87 970 66 262
Rörelseresultat ca 15 600 13 500 7 500
Rörelsemarginal 13 % 15 % 11 %

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget växer stadigt med god och stabil lönsamhet. Innevarande räkenskapsårs (2018-06) genomförda fakturering tillsammans med inneliggande orderstock gör att Bolaget redan säkrat en omsättning om ca 120 Mkr.
  • Bolaget är regionalt förankrat i Stor-Stockholm/ Mälardalen och har under sina 25 verksamma år alltid varit lönsamma och byggt upp goda relationer med kunder och leverantörer.
  • Bolaget har en komplett produkt i och med att man levererar både mark- och betongentreprenader i samma åtagande.
  • Aktiva ägare/management som vill fortsätta vara verksamma i Bolaget ett flertal år.
  • Bolagets struktur innebär en flexibilitet som medger att Bolaget klarar både små och stora entreprenader samt snabb anpassning till rådande konjunktur.
  • Större ramavtal som ger förutsägbara intäkter.
  • Stabil underliggande marknad med god efterfrågan under överskådlig tid.