Komplett takexpert (ID: S3708) Skriv ut Tipsa

Bolaget utför takentreprenader och takservice. Bolaget har ett komplett tjänsteutbud,
inklusive eget plåtslageri, som innebär att alla typer av takentreprenader och takservice kan erbjudas för en fastighetsägare.

Snabbfakta

Bygg och anläggning
Väst
20-50 Mkr

Beställ PM

Skicka in dina uppgifter så kommer ansvarig mäklare att kontakta dig.

Beställ PM

Verksamhet

Bolagets tjänsteutbud utgörs i huvudsak av tätskiktsarbeten, plåtarbeten, tegelomläggning, plåttaksmålning och taksäkerhet.


Kunderna utgörs huvudsakligen av privata och offentliga fastighetsägare. Bolaget har ingått ett nytt ramavtal som gäller i fyra år. Det innebär en årlig omsättning som är betydande för verksamheten. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Västsverige.


Bolaget har uppvisat en positiv omsättningstillväxt under de senaste 15 åren. Varje år under perioden har rörelseresultatet varit positivt. Omsättningen och resultatet kommer stiga kommande år, delvis på grund av det nya ramavtalet.

Ekonomisk utveckling

Nyckeltal (mkr)
2017 2018P 2019P
Omsättning 40-50 50-60 50-60
Rörelseresultat 1-5 1-5 1-5
Anställda >40 >40 >40

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Komplett takexpert. Bolagets kunskap inom tak i kombination med ett eget plåtslageri innebär
    att Bolaget har ett komplett erbjudande för en fastighetsägare.
  • Stark marknadsposition. Bolaget har en stark position i sitt geografiska område.
  • Ett nytt ramavtal. Bolaget har ingått ett nytt ramavtal som gäller i fyra år och som innebär
    en årlig omsättning som är väsentlig.
  • Kunskap och erfarenhet. Bolaget har exempelvis över tio plåtslagare och tio takläggare med hög kompetens.
  • Stark historik. Positiv omsättningsutveckling under de senaste 15 åren.
  • Stark underliggande marknad. Det finns hela tiden ett kontinuerligt behov av takservice och takunderhåll samt att behovet ökar i takt med att antalet byggnader, bostäder och lokaler hela tiden blir fler. Dessutom är det brist på takläggare och plåtslagare på marknaden.