Välrenommerad förskoleverksamhet med hög personaltäthet (ID: S3738) Skriv ut Tipsa

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla en mindre förskola belägen i ett mindre samhälle i direkt anslutning till en större sydsvensk stad. Förskolan ligger omsluten av klassisk skånsk landsbygdsmiljö. På förskolans gård finns små dungar av träd och buskar som skapar naturliga rum, och möjligheterna till lek och samvaro är oändliga. Bolagets omsättning uppgick per 2016 till ca 5,8 mkr.

Snabbfakta

Tjänster/Service
Syd
10-20 Mkr

Beställ PM

Skicka in dina uppgifter så kommer ansvarig mäklare att kontakta dig.

Beställ PM

Verksamhet

På förskolan finns ett stort engagemang och med småskalighet, utevistelse och flexibilitet som ledstjärnor arbetar pedagogerna med barnens intressen och behov i centrum. I nära kontakt med föräldrarna har förskolan skapat en trygg och utvecklande förskolevardag för barnen.


På förskolan arbetar tio medarbetare tillsammans med 45 barn i åldrarna ett till sex år. Den ovanligt höga personaltätheten gör det möjligt att dela in barnen i små grupper baserat på intressen, lust och behov.


Hos medarbetarna finns specialkompetens på en mängd områden vilket förskolan är noga med att ta tillvara på. Samtliga pedagoger fortbildas kontinuerligt.


Förskolan har ett mycket gott rykte beroende på bland annat att de har mycket utevistelse, små barngrupper samt engagerad och kunnig personal.


BARNGRUPPER


I dag har förskolan 45 barn inskriva varav 5 barn på 15 timmar i veckan.
Förskolan har nedanstående åldersfördelning på sina inskrivna barn:
Födda 2011: 9 barn (som börjar förskoleklass till hösten)
Födda 2012: 10 barn
Födda 2013: 7 barn
Födda 2014: 13 barn
Födda 2015: 6 barn
Födda 2016: 1 barn


 

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Förskolan har ett mycket bra geografiskt läge men med goda kommunikationsmöjligheter. En attraktiv miljö på landet som attraherar såväl föräldrar som barn.
  • Förskolan har en hög personaltäthet med 10 pedagoger på 45 barn. Detta möjliggör indelning av barngrupperna i smågrupper som kan anpassas efter varje barns intresse och behov.
  • Pedagogerna är motiverade och välutbildade och genomgår ständig fortbildning i förskolans regi.
  • Verksamhetens geografiska placering och områdena runt omkring är i starkt tillväxt vilket gör att det kommer att finnas ett ökat behov av barnomsorgstjänster de kommande åren.