Medelstor skolkoncern i Stor-Stockholm med goda tillväxtmöjligheter (ID: S3761) Skriv ut Tipsa

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till en medelstor skolverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Barn/elevantalet har växt kontinuerligt de senaste åren och omfattar i dagsläget mer än 1000 st elever. Befolkningstillväxten på Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets verksamhet hög. Nuvarande ägare söker en part som kan driva Bolagets fortsatta expansion.

Snabbfakta

Tjänster/Service
Stockholm
>100 Mkr

Beställ PM

Skicka in dina uppgifter så kommer ansvarig mäklare att kontakta dig.

Beställ PM

Verksamhet

Bolaget bedriver förskole-, skol- och fritidsverksamhet. Verksamheten är fördelat på ett antal olika enheter inom samma geografiska område/kommun i Stor-Stockholm. Totalt har verksamheten över 1000 inskrivna barn/elever.


Verksamheten har ett mycket gott rykte och är populära bland elever och föräldrar. I princip alla enheter är fullbelagda och konkreta planer på expansion finns framtagna i samråd med kommunen som uppdragsgivare.


Bolaget har god förankring i regionen och upplever en stabil tillväxt.
Bolagets personal är mycket kunniga och drivna. Ägarna är operativa i verksamheten.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten har en historiskt positiv utveckling med en stabil omsättning och vinstnivå.

Nyckeltal (mkr)
P2018-06 2017-06 2016-06 2016-06
Omsättning 125 120 105 100
Justerat rörelseresultat 2,2 1,3 1,1 1,5
Rörelsemarginal  1,8 % 1,1 % 1,0 % 1,5 %

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har under sina verksamma år varit lönsamma och har bl.a. avtal med kommun som ger förutsägbara intäkter.
  • Bolaget växer stadigt med stabil lönsamhet. Innevarande räkenskapsårs (2018-06) genomförda fakturering tillsammans med nuvarande beläggning gör att Bolaget säkrat en omsättning om drygt 125 mkr.
  • Bolaget är regionalt förankrat i Stor-Stockholm och har ett gott rykte och goda relationer med kommunen och dess invånare.
  • Stabilt växande befolkning/inflyttning i kommunen med god efterfrågan under överskådlig tid.
  • Bolaget har ett brett erbjudande för barn/elever i åldrarna 2-16 år vilket gör att Bolaget har en stabil efterfrågan av barn/elever som stannar inom Bolagets olika verksamheter under en lång tid.
  • Bolagets struktur innebär en flexibilitet som medger att Bolaget kan erbjuda både barn/elever och personal olika skol- respektive karriärmöjligheter.
  • Aktiva ägare/management som kan fortsätta vara verksamma i Bolaget ett flertal år.