OBS! Det här företaget är sålt.

Mycket lönsamt entreprenadföretag inom verksamhetsområdet fogfria golvlösningar och industrigolv (ID: S3850) Skriv ut Tipsa

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en välrenommerad verksamhet inom installation av industrigolv, golv för p-garage och offentlig miljö. Bolaget utför även kolfiberförstärkning för svaga och skadade betongkonstruktioner samt betongrenovering. Bolagets största kunder är inom privata företag, bostadsrättsföreningar och större företag. Bolagets omsättning uppgick till ca 48,7 mkr det senaste verksamhetsåret med ett rörelseresultat på ca 12,7 mkr.

Snabbfakta

Bygg och anläggning
Syd
20-50 Mkr

Beställning av PM

Eftersom objektet är sålt är det inte längre möjligt att beställa PM.

Verksamhet

Bolaget erbjuder ett helentreprenadskoncept, med ansvar från start till mål, inom installation av industrigolv, golv för p-garage, offentlig miljö samt kolfiberförstärkning för svaga och skadade betongkonstruktioner och betongrenovering.


Tjänsterna ska alltid hålla den högsta kvalitén. Grunden för Bolagets konkurrenskraft, lönsamhet och fortsatta utveckling, är hur kunderna uppfattar Bolagets arbete.


Bolaget utför merparten av en totalentreprenad och lämnar maximalt ca 20 % till underentreprenörer.


Bolaget har 16 anställda medarbetare samt extra personal som kan avlasta vid perioder av högre efterfrågan av Bolagets tjänster. Bolaget anlitar även en del underentreprenörer i sina projekt. Bolaget äger en mycket stor och modern maskinpark.


Bolaget upplever att marknaden för tjänsterna är växande. I dagsläget har Bolaget order inne som ska vara avslutade hösten 2018 på ca 35 mkr. Utöver de klara projekten finns det ytterligare ett stort antal projekt som ännu inte är upphandlade.


Bolaget bedriver sin verksamhet från egna fastigheter vilken kommer att ingå i försäljningen. Verksamheten har kontor på två orter i Sverige. Den ena fastigheten består av en byggnad men en total bruksarea på 660 m2 fördelat på lagerutrymmen och personalutrymmen. Den andra fastigheten har en byggnad vilken genomgått omfattande renoveringar de senaste åren. Byggnaden har en total bruksarea på 160 m2 bestående av personalutrymmen och förrådsbyggnader. Vidare finns även en förrådsbyggnad på ca 85 m2.

Ekonomisk utveckling

Bolaget har haft en mycket stark omsättningstillväxt de senaste åren. Omsättningen för föregående verksamhetsår uppgick till ca 48,7 mkr med ett rörelseresultat på ca 12,7 mkr.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget är totalentreprenör i projekten och utför merparten av entreprenaden i egen regi, ca 80 %.
  • Bolaget är verksamt i en marknad med stark tillväxt. I framtiden kommer det att finnas stora renoveringsbehov av äldre parkeringsgarage, vattentorn med mera.
  • Bolaget är stabilt med mycket god lönsamhet och tillväxt.
  • Bolaget har en unik och stark ställning på marknaden och tackar idag nej till uppdrag.
  • Bolaget har ett gott renommé och ett högt förtroende på marknaden på grund av den höga kvalitén de levererar.
  • Bolaget har en lång historia inom branschen och har under sina verksamma år byggt upp goda relationer med både kunder och leverantörer.
  • Bolaget är inte beroende av nyproduktion.