Välrenommerad matvaruproducent (ID: S3854) Skriv ut Tipsa

Bolaget tillverkar och säljer ett brett sortiment av främst köttråvaror och färdigmat. De bistår även med råvaror till andra producenter, då i första hand till närliggande aktörer. Det konstanta sortimentet som saluförs året runt innehåller ca 50 artiklar, utöver bassortimentet tillverkas även mer säsongsbetonade produkter. I försäljningen ingår även ett helägt dotterbolag inom samma bransch. Bolagens gemensamma omsättning har under de senaste åren uppgått till mellan ca 40 mkr – 80 mkr.

Snabbfakta

Tillverkning/industri
Norr
50-100 Mkr

Beställ PM

Skicka in dina uppgifter så kommer ansvarig mäklare att kontakta dig.

Beställ PM

Verksamhet

Varje år har Bolaget ca 200 butikskunder, vilka står för ca 80 % av omsättningen. Den viktigaste kunden i dagsläget är Coop, vilket är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Utöver dessa så är varje enskild butik viktig. Bolagets varumärken finns representerade i de flesta Coop och Icabutiker i Bolagets region.


Bolagets affärsidé produktmässigt är att bygga produktionen kring den lokala marknaden i syfte att sätta ett mervärde på varje produkt som konsumenten är beredd att betala. En långsiktig strategi ekonomiskt har varit att genom investeringar tillse att Bolaget har låga fasta kostnader.


Bolagen har totalt 20 anställda medarbetare och verksamheten bedrivs från egna, ändamålsenliga lokaler vilka kommer att ingå som en del av försäljningen.


Verksamhetens målgrupp är väldigt stor likaså marknaden, där varje hushåll är en potentiell kund.


Efterfrågan på närproducerat och ekologiska produkter ökar ständigt bland konsumenterna vilket är en trend som påverkar Bolaget, som inte berört den ekologiska marknaden än.


I framtiden ser Bolaget en stor potential i att vidga strategin i större utsträckning. Det finns goda utvecklingsmöjligheter både på befintlig marknad och på nya marknader. På befintlig marknad skulle en produktutveckling som riktar sig till yngre medvetna personer kunna bygga ett ännu starkare varumärke, både gällande vanlig typ av matråvara men även trendig mat som t.ex. ekologiskt, krav eller vegetariskt.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolagets storlek och organisation möjliggör snabba förändringar och medför att Bolaget är mycket serviceinriktad.
  • Bolaget är en mycket uppskattad leverantör hos de lokala kunderna på grund av sin höga service. Köptroheten hos kunderna är stark.
  • Bolaget har ett gott renommé i regionen och har byggt upp välkända varumärken.
  • I jämförelse med sina konkurrenter har Bolaget korta transportsträckor.
  • Verksamheten bedrivs i en kommun vilket tillhör en av de kommuner som erbjuder störst investeringsstöd.
  • Medarbetarna besitter lång erfarenhet och stor kompetens inom sina arbetsområden.