Lööve Global AB (ID: S3932) Skriv ut Tipsa

Lönsamt och välrenommerat grossistföretag för import av plywood från Asien och Sydamerika. Plywooden är tillverkade i träslagen Poppel, Heava och Eukalyptus. Bolagets geografiska marknad omfattar hela Sverige med fokus på södra Sverige. Verksamheten är flexibel och flyttbar.  Bolaget har även en del kunder i Baltikum. Bolagets omsättning uppgick till ca 15 mkr per 2017 med ett rörelseresultat på ca 1,5 mkr. 

Snabbfakta

Handel
Norr
10-20 Mkr

Beställ PM

Skicka in dina uppgifter så kommer ansvarig mäklare att kontakta dig.

Beställ PM

Verksamhet

Lööve Global AB bedriver verksamhet inom handel med skivmaterial för emballage nischade på plywood. Bolagets i särklass största enskilda produkt är plywoodlock i träslagen Hevea och Poppel vilka även lagerförs. Vidare erbjuder Bolaget plywood för tex kragar, pallar, lådor och andra typer av emballage. Bolaget är lyhörda för sina kunders behov och är behjälpliga med att hitta rätt typ av plywood för kundens specifika produkt.


Bolagets kunder är företag inom tillverkning av emballage främst i södra Sverige och Baltikum. Bolaget har nästintill samtliga större emballageföretag som kunder. Leveranserna till dessa kunder har haft en stadig tillväxt senaste åren. Några exempel är Eriko i Ljungby, Skandro AB i Smålandsstenar, All-box i Bräkne-Hoby med flera.


Bolaget har i dagsläget ingen anställd men samarbetar med en försäljare på konsultbasis stationerad i Norrköping. Vidare använder Bolaget ett hyrlager beläget i Göteborg som hanterar ca hälften av Bolagets försäljning genom hantering och transport.


Merparten av Bolagets inköp görs från två olika företag i Kina och ett företag i Sydvietnam. Tillsammans med dessa leverantörer har Bolaget under flera års tid utvecklat pallocken.

Ekonomisk utveckling

Bolagets har haft en mycket god omsättningstillväxt och omsättningen per 2018 upp-skattas öka med ca 30 % i förhållande till omsättningen per 2017.

Omsättningsökningen kommer av att befintliga kunder ökat sina inköp samt att det tillkommit nya kunder och nya material.

Nyckeltal (mkr)
2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 14,9 11,0 9,7
Rörelseresultat 1,5 0,7 0,6
Balansomslutning 6,3 4,5 4,9
Soliditet 40 % 29 % 17 %

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har under sina verksamma år byggt upp goda och stabila relationer med både kunder och leverantörer.
  • Bolaget har stor kompetens och kunnande om plywood som materialval för olika produkter.
  • Verksamheten är flexibel och flyttbar.
  • Bolaget har få anställda, inga anläggningstillgångar och låga kostnader vilket innebär en liten risk.
  • Bolaget har starkt ställning inom sin nisch.
  • Måttlig konkurrens på Bolagets marknad.
  • Möjlighet att komplettera verksamheten med fler produkter från låglöneländer.