Ledande galleriverksamhet med internationell profil. Etablerat varumärke och god lönsamhet. (ID: S3926) Skriv ut Tipsa

Företagsförmedlingen har uppdraget att hitta nya ägare till en väletablerad galleriverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Bolaget har en ökande omsättning med god lönsamhet och stora utvecklingsmöjligheter på den växande marknaden för internationell samtidskonst.

Snabbfakta

Tjänster/Service
Stockholm
20-50 Mkr

Beställ PM

Skicka in dina uppgifter så kommer ansvarig mäklare att kontakta dig.

Beställ PM

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda kvalitativ samtidskonst till privatpersoner, företag och organisationer i Sverige och utomlands.


Kärnan i erbjudandet är en kombination av internationellt erkända konstnärer, väl anpassade utställningslokaler och en uppdaterad kunddatabas. Utifrån detta har Bolaget utvecklat ett antal väldefinierade verksamhetsområden/intäktskällor som bygger på företagets kompetenser.


Verksamhetsområdena utgörs bl.a. av utställningsverksamhet, internationell försäljning av samtidskonst, mässor och offentlig utsmyckning.

Ekonomisk utveckling

Den ekonomiska utvecklingen har varit stark i såväl omsättning som lönsamhet.

Nyckeltal (mkr)
2018-12P 2017-12 2016-12
Omsättning 47,0 42,1 34,9
Rörelseresultat 14,0 12,4 8,3
Balansomslutning 58,8 47,7 39,6
Soliditet 87 85 94

Varför är detta ett bra förvärv?

  • En stor andel återkommande intäkter fördelade på ett stort antal kunder, både offentliga och privata.
  • Bolaget har långvariga relationer och får förnyat förtroende hos de största och de viktigaste konstnärerna och representerar i dagsläget flertalet med exklusivitet för Sverige men utan begränsning att marknadsföra internationellt.
  • Bolaget har en unik kombination av tjänster med en växande efterfrågan på marknaden.
  • Bolagets tjänster hanteras av ett välutvecklat affärssystem som stödjer intern effektivitet och snabbhet.
  • Bolaget med sitt varumärke har etablerat sig som en av de ledande aktörerna på den nordiska konstmarknaden med ett gott rykte, präglat av starkt kundfokus, hög kvalitet och långvariga kundrelationer.
  • Bolaget har engagerad och kunnig personal samt operativa ägare i verksamheten.