Tillverkning och installation av utrustning (ID: S3941) Skriv ut Tipsa

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en mycket fin verksamhet inom tillverkning, installation och service med huvudverksamhet inom installation av enklare såväl som komplicerade konstruktioner ute hos kunderna. Bolaget har både större och mindre kunder inom olika branscher vilket ger en bra riskspridning. Det finns goda potential att utveckla verksamheten både på befintliga och nya marknader. Bolagets omsättning uppgick per 2018 till ca 23,6 mkr med ett mycket positivt resultat.

Snabbfakta

Tillverkning/industri
Syd
20-50 Mkr

Beställ PM

Skicka in dina uppgifter så kommer ansvarig mäklare att kontakta dig.

Beställ PM

Verksamhet

Verksamheten inriktad mot tillverkning och installation av utrustning och bolaget har satsat offensivt de senaste åren i både utrustning och lokalanpassningar.


Bolaget bygger och utför komplexa installationer av produktionslinjer. Bolagets huvud-verksamhet är installation av enklare såväl som komplicerade konstruktioner ute hos företag. Vidare erbjuder Bolaget tillverkning och montering av kompletta eller delar av utrustningar efter kundens ritningar eller önskemål. Även kundservice mot befintliga kunder är en viktig del av verksamheten.


Bolagets kunder består av både större och mindre företag inom industribranschen.


Genom ett mycket bra samarbete med lokala leverantörer i sitt närområde kan Bolaget erbjuda allt från svetsade konstruktioner till precisionsbearbetade utrustningar.


Bolagets geografiska marknad omfattar i huvudsak Sverige.


Marknaden för Bolagets produkter och tjänster är god, även Bolagets orderingång. 


Det finns goda utvecklingsmöjligheter på såväl befintliga som nya marknader men det kräver en aktiv marknadsbearbetning.

Ekonomisk utveckling

Nyckeltal (mkr)
2018 2017 2016
Omsättning 23,6 35,9 30,1
Rörelseresultat 2,8 6,7 6,1

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har under sina verksamma år byggt upp stabila och långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer.
  • Verksamheten är väl inarbetad och stabil.
  • Flexibilitet är ett nyckelord i verksamheten, kundens önskemål ska helt enkelt lösas. En förutsättning för det är att Bolagets personal har ett väldigt stort yrkeskunnande och är allround, ”alla kan göra allt”.