Verksamhet inom el, tele, gas och fjärrvärme (ID: S3928) Skriv ut Tipsa

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en mycket fin verksamhet med mångårig erfarenhet av kabelvisning, inmätning, utsättning, projektering och beredningar, liksom kvalitetskontroller och fältdatainsamlingar samt det mesta inom kartor och koordinatsystem. Bolaget tar även hand om kundmottagningen för en del av sina kunder. Bolagets ”huvudtjänst” är ledningsanvisning. Bolagets omsättning uppgick per 2017 till ca 23 mkr.

Snabbfakta

Tjänster/Service
Syd
20-50 Mkr

Beställ PM

Skicka in dina uppgifter så kommer ansvarig mäklare att kontakta dig.

Beställ PM

Verksamhet

Bolaget är etablerade främst i mellersta och södra Sverige med fokus på Skåne, Västra Götaland och Stockholm men utför tidvis även arbeten i andra delar av landet. Bolaget har en god lokalkännedom.


Bolaget är i huvudsak underkonsult till större konsultbolag. Andelen underkonsultuppdrag uppgår till ca 88 % och resterande 12 % består av egna direktavtal. Underkonsultuppdragen utförs till flera olika uppdragsgivare. Bolagets kunder består av både etablerade nätbolagen och mindre företaget och byaföreningar


Bolaget har i dagsläget 30 anställda.


Bolaget har ramavtal med sina kunder som stipulerar prissättning i den mån det finns och gäller då timdebitering, fastpris men inte någon volymgaranti.


Bolaget verkar på en marknad med fortsatt god utveckling som inte är särskilt konjunkturberoende. Efterfrågan på de tjänster som Bolaget erbjuder drivs av elbolagens behov av att genomföra investeringar för att uppfylla energimyndighetens krav.


Försäljning görs i dagsläget i huvudsak av ägaren men viss merförsäljning uppstår i pågående projekt i samverkan med den verksamme konsulten och uppdragsgivaren på plats. Mycket av försäljningsarbetet går även via Bolagets största uppdragsgivare.

Ekonomisk utveckling

Nyckeltal (mkr)
2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30
Omsättning 22,7 24,6 12,9
Rörelseresultat -1,2 0,2 0,2
Eget kapital 0,8 1,6 1,6
Balansomslutning 7,5 6,6 3,9
Soliditet 11 % 28 % 40 %

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Trots Bolagets storlek har de en stor närhet till sina kunder och därigenom en nära kundkontakt
  • Bolaget fick DI:s gasellpris 2016
  • Bolaget har ett väl inarbetat namn i marknaden
  • Bolaget kan utföra såväl mindre som större projekt
  • Bolaget bereds möjlighet att vara med på större offentliga upphandlingar