Genomförda affärer

Varje år gör vi ett hundratal företagsöverlåtelser. Här hittar du ett urval av affärerna som vi förmedlat de senaste åren: