Att få hjälp att se över situationen i tid, oavsett om det handlar om familjejuridik, skatter eller kapitalförvaltning, har ett värde. Ägarplaneringsgruppen inom Swedbank arbetar tillsammans med bankens andra delar för att ge kunderna en helhetslösning.

I ägarledda bolag är det lätt hänt att viktiga beslut som krävs för att säkra företagets och ägarnas framtid skjuts upp.  Det har Fredrik Holmdahl, skatteexpert i ägarplaneringsgruppen på Swedbank, sett många exempel på.

Fredrik Holmdahl– Det är inte helt ovanligt att en entreprenör säger att han ska sälja företaget inom fem år, men det är inte ovanligt att personen ifråga förhalar en process som upplevs som lite jobbig, säger Fredrik Holmdahl. Ägarplaneringsgruppen kommer i kontakt med många ägarledda bolag som kontaktar bankens specialgrupp av fyra anledningar: de vill sälja företaget, de vill lämna över till nästa generation, de vill ändra ägarstrukturen, eller så vill de se över företagets trygghetslösningar, till exempel pensionslösningar, skatteupplägg och familjejuridiska avtal.

Precis som i de flesta andra sammanhang blir resultatet bättre, både affärsmässigt och privatekonomiskt, om entreprenören planerat och fattat beslut i tid. Det finns möjligheter att sätta igång en ägarskiftesprocess utan att omgivningen behöver känna till det.

– Det är helt naturligt att entreprenörer varken vill oroa medarbetare eller släktingar i onödan.  Men på något sätt bör du som företagare tänka på den här frågan i tid. Ju förr desto bättre, säger Fredrik Holmdahl, som betonar att rådgivare som arbetar med dessa frågor arbetar diskret och med respekt för kundernas integritet.

För den som är mer öppen finns stora fördelar med att byta information och erfarenheter i grupper eller nätverk med företagare som brottas med samma frågeställningar.

Ägarplaneringsaktiviteter ordnas oftast i de mer företagartäta delarna av landet.Här ges tillfälle att ta reda på vilka hot och möjligheter som finns.

Ett föredömligt exempel är Swedbankkontoret Göteborg Sisjön som tillsammans med Swedbank Luxemburg ordnar resor för sina kunder, företrädesvis i ägarledda bolag för ett par dagar matnyttiga möten och informativa ägarplaneringsseminarier.

– I höstas genomförde kontoret en resa till Luxemburg för fjärde gången. Våra kunder uppskattar vi samlar en rad experter under samma tak och ger information som kan vara till stor nytta. Dessutom får kunderna i gruppen ett avbrott i sin vardag och kan fokusera på sitt företag, men inte på ett operativt sätt, säger Magnus Algotsson, chef för kontoret Swedbank Sisjön.

– Deltagarna har uppskattat dessa resor där det även funnits möjlighet att få enskilda möten med experter och föreläsare, säger Magnus Algotsson, som säger att gruppen brukat ha 15-30 deltagare. Inom programmet har många saker rymts, från familjejuridik, fåmansbolagens speciella utmaningar till kapitalförvaltning.

Att få tala med någon utomstående, professionell person om hur företagaren arbetat, tänkt och sätta igång process upplevs som en befrielse av många.

– Genom att skaffa sig en handlingsplan och vara tydlig i sin kommunikation till omgivning kan många missförstånd undvikas, säger Fredrik Holmdahl, som nämner ett exempel.
– Det är inte helt ovanligt att föräldrar som vill att barnen ska ta över företaget, inte riktigt tar upp frågan, precis som barn som inte vill göra sina föräldrar besvikna, säger han.

För den som vill ha en första orientering i frågor som rör generationsskiften och ägarförändring ger Fredrik Holmdahl ett lästips. I boken ”Ägarskiften med förnuft och känsla Vägledning inför ägar- och ledarskiften i företag, finns konkreta tips som gäller än. Nutek tog fram boken 2007 i samarbete med CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping inom ramen för programmet ”Ägarskifte i små företag” och kan laddas ner via Tillväxtverkets hemsida. Att läsa den kan inspirera många och ge tillräcklig information för att kunna inleda samtal med företagets rådgivare.

 

Ellen Karlberg