NIBE Industrier har slutit avtal om att förvärva Structurgruppen AB i Kungsbacka. Structurgruppen grundades 1979 och är en väletablerad totalleverantör av komponenter och kompletta system inom området industriell elvärme på den nordiska marknaden. Bolagets kunder består till största delen av företag inom plastindustrin, processindustrin samt verkstadsindustrin.

- Förvärvet kompletterar och stärker vår existerande verksamhet inom industriell elvärme på ett bra sätt både ur produkt- och marknadssynpunkt, säger Gerteric Lindquist, koncernchef NIBE Industrier.

Affären förmedlades av Swedbank Företagsförmedling.

Håkan Rydin- En av nyckelfrågorna under processen har varit att kunna ta tillvara på säljaren unika kompetens inom elvärme även efter försäljningen. Genom ett väl genomtänkt och klokt upplägg mellan säljaren och köparen har vi lyckats skapa en "win-win"-situation i samband med ägarförändringen, säger Håkan Rydin, företagsmäklare Swedbank Företagsförmedling.

Företagets verksamhet kommer att drivas vidare i Kungsbacka med inriktning att utveckla sin position som totalleverantör av komponenter och system inom elektrisk elvärme.