Garpcokoncernen har genom sitt dotterbolag UW-ELAST AB förvärvat Gotlands Gummifabrik AB, som är leverantör av gummi- och silikonkomponenter. Gotlands Gummifabrik har 30 års branscherfarenhet och bedriver sin verksamhet i egen fabrik i Hemse på Gotland. UW-ELAST är moderbolag inom Garpcos affärsområde Industrikomponenter i polymera material och säljer redan idag en del gummiprodukter som tillverkas hos andra gummiföretag. Gotlands Gummifabrik blir ett bra komplement som stärker Garpcokoncernen. Efter förvärvet beräknas koncernen omsätta ca 280 mkr på årsbasis.

Gotlands Gummifabriks nuvarande vd och delägare Lars Holm kommenterar affären i Garpcos pressmeddelande:

– Det är med stor glädje vi nu låter Gotlands Gummifabrik fortsätta sin utveckling tillsammans med Garpco som vill utveckla sitt affärsområde Industrikomponenter i polymera material, vilket passar vårt bolag perfekt.

Tom Skarin, företagsmäklareSwedbank Företagsförmedling i Linköping förmedlade affären. Företagsmäklare Tom Skarin berättar om framgångsfaktorerna:

– Detta är ett lysande exempel på att en lyckad affär innehåller tre centrala villkor: intention (köparens uttalade strategi för den framtida verksamheten), succession (den praktiska överlämningen av bolaget i andras händer) och köpeskilling. Fokuserar vi på dessa tre villkor tidigt i vårt uppdrag ökar sannolikheten för en lyckad affär. Garpco uttryckte till exempel tydligt sin intention, som bland annat innehöll tron på att driva verksamhet på mindre orter. Detta var direkt avgörande vid säljarnas val av köpare.