Björklidenhus AB och dess systerföretag Wialex AB har överlåtits till Norberg & Thuesen Gruppen AB, som med detta kompletterande förvärv aktivt vill delta i trähusbranschens konsolidering.

Björklidenhus är en av Sveriges mest växande hustillverkare med högkvalitativa villor som levereras på totalentreprenad. Wialex är specialiserat på husgrunder och VA-system.

– I en vikande marknad så håller Björklidenhus ställningarna och ökar volymerna, och detta ser vi som ett förtroende och bekräftelse på att våra fina hus och vår starka totalentreprenad är det som marknaden efterfrågar. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med en långsiktig, stark och engagerad ägare, säger Björklidenhus vd Stefan Hilmersson.

Norberg & Thuesen Gruppen har idag 17 bolag inom bil-, kemteknik- och fastighetsbranschen. Efter köpet av Björklidenhus, Wialex och Duo-Sågarna uppgår omsättningen till drygt 400 mkr och knappt 100 anställda.

Affären förmedlades av Swedbank Företagsförmedling i Uppsala:

Jan Romin– I en marknad med stora neddragningar de senaste åren, är det en bra och långsiktig ägare som vill investera i ett bolag som omsättningsmässigt gått emot övrig marknad och vuxit och ökat omsättningen med ca 100 procent de senaste fem åren. Köparen vill skapa ett ”tredje ben” i gruppen att växa med. Med ny ägare och en stor orderstock ska bolaget nu konsolidera och säkra intjäningen som motiverar köpet, säger företagsmäklare Jan Romin som var ansvarig företagsmäklare under försäljningsprocessen.