Sedan i våras har vi förstärkt verksamheten med flera nya företagsmäklare i Stockholmsregionen och södra Norrland. Vi hälsar Per Alvestig, Joacim Axelsson, Jesper Georgii-Hemming, Mikael Perman, Mats Sjölin och Lotta Wallin mycket välkomna!

Storstockholm

  • Per Alvestig har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat svensk bilindustri.
  • Joacim Axelsson har de senaste 20 åren arbetat med kvalitets- och miljöfrågor inom industrin och fastighetsförvaltning.  
  • Jesper Georgii-Hemming och Lotta Wallin har båda sin bakgrund i redovisningsbyrån Wasberg Redovisning.
  • Mats Sjölin har verkat inom institutionellt aktiemäkleri och var med och grundade det som idag är Nordnet Bank. Mats har närmast arbetat med egen finansiell rådgivningsverksamhet, främst inom corporate finance och kapitalanskaffningar inom venture-området.

 

Södra Norrland
Mikael Perman har entreprenörsbakgrund inom verkstadsindustrin och riskkapitalbranschen, liksom egen erfarenhet av både köp och försäljning av företag.

 

Skaraborg
Vi välkomnar också Kerstin Bergsten som arbetar med affärsstöd i Skaraborg.

Kontaktuppgifter till alla våra nya och gamla företagsmäklare hittar du på sidan Våra mäklare:
Våra mäklare