Fastigheten Rotspetsen1, SollentunaSvensk Byggplanering AB har överlåtit fastigheten Rotspetsen 1 i Sollentuna till Sigillet Fastighets AB. Med detta förvärv utökar Sigillet sitt redan befintliga fastighetsbestånd om fyra fastigheter i Sollentuna.

Nyförvärvet Rotspetsen 1 är ett flerbostadshus från 1991 med förskola i markplanet. Den omfattar ca 1 400 kvm uthyrbar yta och ca 4 600 kvm i tomtareal. 

Affären förmedlades av Swedbank Kommersiella fastigheter.
Till pressmeddelandet (pdf)