Familjeägda Hyundai-återförsäljaren Alf Hansson Bil utanför Lysekil tas i mars 2013 över av OK-ägda bilhandelsbolaget ANA. Detta är ett strategiskt förvärv av ANA som på detta sätt ytterligare etablerar sig i bilbranschen.

Alf Hansson BilAlf Hansson Bil startade sin verksamhet 1984 och är en av de äldsta återförsäljarna av Hyundai i Sverige. Under åren har man skapat sig en stark position på den lokala marknaden. De nuvarande ägarna, syskonen Richard och Catharina Hansson, har varit verksamma många år i branschen och tyckte det kändes rätt att sälja nu.

– Vi är övertygade om att ANA kommer att utveckla verksamheten för våra kunders och för våra anställdas bästa, säger Richard och Catharina Hansson.

Affären förmedlades av Swedbank Företagsförmedling. När Richard och Catharina Hansson hade bestämt sig för att sälja sonderade de terrängen på företagsförsäljningssidan. Tack vare deras revisor kom de till slut i kontakt med Swedbank Företagsförmedling och Claes-Henrik Bjuhrberger som fick uppdraget att sköta försäljningsprocessen.

– Claes-Henrik Bjuhrberger har skött detta utmärkt under hela processen, säger Richard Hansson.

– Försäljningen har planerats väl tillsammans med säljarna och den har ”fått ta tid”. Vi har inte stressat i något läge även om det varit intensivt i slutfasen. Jag är nöjd med affären och ser en bra och stark köpare i ANA. Det bådar gott för framtiden i bolaget, dess personal och kunder, kommenterar Claes-Henrik Bjuhrberger.

Läs mer i pressmeddelandet (pdf)