Hifab förstärker sin verksamhet genom att ta över DU Teknik. Affären förmedlades av Swedbank Företagsförmedling, Tom Skarin.

Du-Teknik AB är ett konsultföretag med lång erfarenhet av teknisk uppdrags- och konsultverksamhet inom energi-, miljö- och processteknik. Företaget startades 1984 och nuvarande ägarna känner nu att det är dags att lämna över verksamheten till en köpare som kan bygga vidare på bolagets styrkor och tillväxtpotential.

En lämplig köpare hittades i Hifab – Sveriges ledande projektledningsföretag med cirka 350 medarbetare och en omsättning på 388 miljoner (2011). Hifab leder för närvarande projekt i ett 20-tal länder, varav en stor del är utvecklingsprojekt inom sektorerna infrastruktur, landsbygdsutveckling, miljö, geoteknik, miljöteknik i mark och vatten, miljö i byggnader, upphandling, institutionsutveckling och utbildning.

Tack vare köpet av DU Teknik förstärker Hifab sin kompetens inom framför allt energibranschen och kompletterar sin verksamhet med DU Tekniks kontor i Norrköping, Göteborg, Kalmar, Gävle och Luleå.

Till pressmeddelandet (pdf)