Lantgårdens Service Intagan AB förvärvar Västia Plastindustri AB som ett led i Lantgårdens Service tillväxtstrategi och stärker på så sätt sitt erbjudande. Målet är att växa med bolagets produkter både inom och utanför Sverige.

Västia tillverkar, marknadsför och säljer bland annat sandlådor, redskapslådor, behållare för glasåtervinning och duschrum. Bolaget har ett antal unika lösningar och patent som gjort att kunderna väljer dessa produkter vid till exempel bostadsanpassning för äldre och handikappade, samt behållare för glasåtervinning till kommunens miljöstationer.

– Vårt mål är att växa med bolagets produkter både inom och utanför Sverige. Genom att tillvarata den unika kunskap som den tidigare ägaren samlat på sig om bostadsanpassning, miljö och återvinning kommer vi framöver tillsammans med våra leverantörer att kunna erbjuda marknaden flera nya produkter och lösningar säger Anna Westbeck och David Bäck, Lantgårdens Service AB.

– Jag är övertygad om att bolagets nya ägare kommer att förvalta möjligheterna med våra produkter, varumärken, och patent på bästa sätt. Vi kommer nu att gå vidare mot nya utmaningar säger Eva och Jan Herveus, Västia AB.

Affären förmedlades av Swedbank Företagsförmedling, Håkan Rydin, som kommenterar affären så här:

– Att få förtroendet att hitta nya ägare till Västia har varit en härlig utmaning. Säljarna har valt att efter mer än 25 år sälja sitt livsverk och jag har efter en väl strukturerad process hittat köpare till bolaget och dess verksamhet. Tillsammans med banken har vi snabbt kunnat hitta formerna för en finansiering som gjort processen snabb och smidig. De nya ägarna ser stora möjligheter i andra säljkanaler och nya marknader som ännu är obearbetade. Jag är övertygad om att de nya ägarna kommer att förvalta företaget och dess möjligheter på bästa sätt, berättar Håkan Rydin.

Till pressmeddelandet (pdf)