Göteborgs Lokallots AB har via Lokallots Fastighetsutveckling AB köpt in sig i Swedbank Kommersiella fastigheter i Göteborg. Genom att koppla samman Lokallots kompetens inom lokalförmedling och Swedbank Kommersiella fastigheters kompetens inom storhusmäkleri tas nästa steg mot ett heltäckande fastighetshus i Göteborg.

Göteborgs Lokallots är Göteborgs ledande förmedlare av kommersiella lokaler. Swedbank kommersiella fastigheter är en rikstäckande franchiseorganisation som hjälper fastighetsägare att sälja och köpa kommersiella fastigheter. Med Swedbank i ryggen och genuin lokal förankring i Göteborg kan företaget erbjuda fastighetsägare storhusmäkleri av högsta klass.

– Vi ser mängder av synergifördelar med det här samarbetet. Tillsammans kan vi erbjuda en komplett lösning inom mäkleri och uthyrning för alla fastighetsägare i Göteborg. När det kommer till finansiering finns det naturligtvis en fördel med att vi är kopplade till Swedbank. Vi delar också värderingar, det ska vara enkelt och högt i tak när man jobbar med oss, säger Urban Kullbo, franchisetagare på Swedbank Kommersiella fastigheter.

Sammanslagningen är en fortsättning på tanken att skapa ett komplett fastighetshus i Göteborg. Detta hus kommer att jobba med transaktioner, uthyrning och värdering men också kompletteras med exempelvis rådgivning, förvaltning och fastighetsfinansiering.

Michael JohanssonI samband med samgåendet hälsar vi Michael Johansson välkommen in i Swedbank Företagsförmedling och Swedbank Kommersiella fastigheter i Göteborg. Michael startade Lokallots Fastighetsutveckling och har bakgrund från fastighetsägarsidan där han tidigare varit delägare i och drivit ett bolag som heter Göteborgs Centrum Fastigheter med inriktning på inköp, förädling och förvaltning av kommersiella fastigheter.

Läs mer i pressmeddelandet (pdf)