Fehrling och Skoglund Holding AB förvärvar Javi Musik AB som ett led i bolagets tillväxtstrategi och stärker på så sätt sitt erbjudande. Målet är att växa med bolagets produkter både i Sverige och utomlands.

Javi Musik är ett marknadsledande import- och agenturföretag i Sverige inom blåsinstrument som marknadsför och säljer bland annat följande varumärken via återförsäljare: Jupiter, Yanagisawa, Miyazawa, Pearl Flute, B&S, Hans Hoyer och Muramatsu. Javi Musik driver dessutom egna butiker och har en egen musikskola under varunamnen Windcorp och Windplay.

– Vårt första mål är att ta tillvara personalens unika kompetens och vårda samt växa med bolagets produkter både inom och utanför Sverige. Vi ser stora möjligheter i både musikskolan samt utveckling av befintliga butiker. Vi kommer framöver att kunna presentera nya produkter och nya projekt inom området, säger Björn Fehrling och Mattias Skoglund, Fehrling och Skoglund Holding AB.

– Efter snart 20 år är det dags att lämna över till nästa generation. Jag är övertygad om att Björn och Mattias kommer att driva bolaget vidare på bästa sätt och förvalta möjligheterna med våra produkter, tjänster och varumärken på bästa sätt. Jag kommer under en övergångstid finnas med som en resurs i bolaget vilket skall bli både spännande och trevligt, säger Sören Jilderbo, Javi Musik AB.

Affären förmedlades av Swedbank Företagsförmedling, Håkan Rydin, som kommenterar affären så här:

Håkan Rydin– Det är en stor utmaning att hitta nya ägare till Javi Musik som framgångsrikt drivits av samma ägare sedan 1994. Ägaren var tydlig i sin förväntan både vad det gäller köpeskilling och de "mjuka värdena" så att personalen, kunderna och leverantörerna skulle uppleva största trygghet inför ägarskiftet. Jag har efter en väl strukturerad process hittat köpare till bolaget och dess verksamhet som väl stämmer överens med ägarens förväntningar. Tillsammans med Swedbank har vi snabbt kunnat hitta formerna för en finansiering som gjort processen snabb och smidig. De nya ägarna ser stora möjligheter i andra säljkanaler och nya marknader som ännu är obearbetade. Jag är övertygad om att de nya ägarna kommer att förvalta företaget och dess möjligheter på bästa sätt, berättar Håkan Rydin.

Till pressmeddelandet (pdf)