Swedbanks och Företagarnas rapport Småföretagsbarometern har nu släppts för hösten 2013. Den visar att småföretagskonjunkturen har stärkts och att småföretagarna räknar med en fortsatt uppgång det närmaste året.
Läs mer på Swedbanks webbplats