Cottex Intressenter AB förvärvar Malmöbaserade företaget Cottex AB – en av de största aktörerna inom belysningsbranschen i Sverige. Målet är att växa med bolagets produkter både i Sverige och utomlands.

Cottex AB designar och bedriver handel med lamparmaturer och fläktar tillverkade av externa, utländska leverantörer. Målgruppen för bolagets produkter är för närvarande i huvudsak privata hushåll. Produkterna karaktäriseras av låga priser samtidigt som de speglar de senaste trenderna på marknaden. Största konkurrenten är Ikea.

Bolagets kunder består av postorderföretag, större inredningskedjor samt enskilda detaljister och finns i huvudsak i Sverige och Norden. Cottex AB är en av de största aktörerna inom sin nisch i Sverige. Omsättningen ligger för närvarande på strax under 40 miljoner kronor, men har tidigare legat på över 100 miljoner kronor.

Efter 34 år är det dags för grundarna till företaget, Per-Olof Ybring och Leif Rosenlund, att lämna över till nästa generation som kan ta sig an företagets kommande utmaningar.

Affären förmedlades av Swedbank Företagsförmedling, Peter Stenfell, som kommenterar affären så här:

Peter Stenfell– Det har varit en stor utmaning att hitta nya ägare till Cottex AB som drivits av samma ägare sedan 1979. Ägarna var tydliga i sin förväntan både vad det gäller köpeskilling och de "mjuka värdena" så att personalen, kunderna och leverantörerna skulle uppleva största trygghet inför ägarskiftet. Jag har efter en väl strukturerad process hittat köpare till bolaget och dess verksamhet som väl stämmer överens med ägarens förväntningar. Tillsammans med Swedbank har vi snabbt kunnat hitta formerna för en finansiering som gjort processen snabb och smidig. De nya ägarna ser stora möjligheter i andra säljkanaler och nya marknader som ännu är obearbetade. Jag är övertygad om att de nya ägarna kommer att förvalta företaget och dess möjligheter på bästa sätt, berättar Peter Stenfell.

Till pressmeddelandet (pdf)