Är det dags att sälja företaget? Är du redo att låta ditt livsverk utvecklas vidare? Har du tänkt igenom beslutet noga? Då är det hög tid att du kontaktar en expert som kan leda dig genom hela processen – allt för att du ska få en sådan trygg och lönsam försäljning som möjligt.

Dags att sälja livsverket?

Frågorna du bör svara på i ett tidigt skede är:

  • Hur vill jag att min framtid ska se ut?
  • Hur vill jag att mitt företags framtid ska se ut?
  • Vem vill jag ska köpa mitt livsverk?
  • Hur ser min plan efter försäljningen ut?

Utifrån detta är det sedan dags att bygga en strategi.

Tillsammans med en mäklare förbereds din försäljning på flera olika plan: finansiellt, strukturellt och juridiskt. Här rätas frågetecknen ut och du får prova marknadens villkor, vilket ger en bild av vad ditt företag är värt.

Tom Skarin– Det är en tidsödande process att sälja ett företag och under tiden är det viktigt att du inte tappar fokus på verksamheten, vilket är det sämsta som kan hända i en försäljningsprocess, säger Tom Skarin, företagsmäklare på Swedbank Företagsförmedling.

Medan du som ägare koncentrerar dig på att ta hand om verksamheten på bästa sätt tar mäklaren hand om hela försäljningsprocessen – från tanke till fullbordad försäljning.

– Företaget är ofta beroende av en aktiv ägare och det är viktigt att det finns en förståelse över fördelarna med att ägarberoendet fasas ut, säger Tom Skarin.

I samband med överlåtelseavtalet är det därför bra att skapa ett konsultförhållande – ägaren jobbar kvar på konsultbasis. Skriv ett tydligt avtal om innehåll och premisser. Det här underskattas ofta, vilket kan leda till en misslyckad affär. Avtalet trappas sedan successivt ned och den förra ägaren fasas ut från företaget på ett naturligt sätt. På så vis får verksamheten, medarbetarna och de nya ägarna de allra bästa förutsättningarna för en fortsatt lyckad framtid.