DLH Sverige AB har till ett konsortium av lokala investerare sålt den så kallade Bohmanska fastigheten, Inre hamnen, i Oskarshamn.

Fastigheterna Laxen 9 och 10 omfattar drygt 34 000 m² med en uthyrningsbar area om ca 17 800 m². DLH Sverige har tidigare sålt fastigheterna Granlo 3:359, Granlo 3:366 i Sundsvall och Gesällen 1 i Botkyrka med totala uthyrningsbara areor om ca 11 500 m².

Samtliga försäljningar har förmedlats av Jan Börjesson, Swedbank Kommersiella fastigheter, Stockholm.

Till pressmeddelandet (pdf)
Till artikeln "Affären med Bohmans klar" i Barometern Oskarhamns-Tidningen den 26 mars