Göteborgsbaserade Skandinaviska Byggprodukter Väst AB (SKB Väst AB) har sålts till Ahlsell, som i och med detta förvärv och förvärvet av HauCon Sverige skapar en marknadsledande ny plattform.

SKB Väst AB riktar in sig på att förse byggindustrin med kvalitetsprodukter inom en rad områden såsom armeringsteknik, formtillbehör, ingjutningssmide, montagedetaljer och infästning. Företaget grundades 1994 och omsätter över 100 miljoner kronor med god lönsamhet. De nuvarande ägarna hade närmat sig en tidpunkt då det åldersmässigt kändes naturligt med ett ägarskifte.

”Tillsammans med det tidigare annonserade förvärvet av HauCon Sverige, som arbetar inom samma nisch, skapar Ahlsell en stark och marknadsledande ny plattform.” skriver Ahlsell i sitt pressmeddelande. Koncernchef Göran Näsholm kommenterar affären så här i samma pressmeddelande:

– Förvärven innebär att Ahlsell redan i de inledande skeendena i byggproduktionen blir en ännu bättre och starkare aktör.

Affären förmedlades av Swedbank Företagsförmedling, Håkan Rydin.

Håkan Rydin, företagsmäklare– Det har varit en stor utmaning att hitta nya ägare till SKB Väst AB som framgångsrikt drivits av samma fyra ägare sedan 1994. Ägarna var redan från början tydliga i sin förväntan både vad det gäller köpeskillingen och de "mjuka värdena" så att personalen, kunderna och leverantörerna skulle uppleva största möjliga trygghet inför ägarskiftet, och sist men inte minst de två ägarna som skulle arbeta kvar i verksamheten. Jag har efter en väl strukturerad process hittat köpare till bolaget och dess verksamhet som väl stämmer överens med ägarens förväntningar. De nya ägarna ser stora möjligheter i andra säljkanaler och nya geografiska marknader som ännu är obearbetade. Jag är övertygad om att de nya ägarna kommer att förvalta företaget och dess möjligheter på bästa sätt, berättar Håkan Rydin.

 

Till Swedbank Företagsförmedlings pressmeddelande (pdf)
Till Ahlsells pressmeddelande