Boråsbaserade Italia Cravatte AB inom personalklädesbranschen har sålts till Lisan Invest AB som planerar att bygga vidare på verksamheten med produkter inom nya nischer.

Italia Cravatte startades för nästan 20 år sedan och bedriver en framgångsrik verksamhet inom personal- och profilkläder riktad till i första hand hotell- och restaurangbranschen. Bolaget förser årligen 300-350 kunder i Sverige, Norge och Danmark med högkvalitativa kläder i miljöcertifierade tyger.

Ägarna Lisbeth och Jan Eklund hade närmat sig en tidpunkt då det åldersmässigt kändes naturligt med ett ägarskifte och gav Swedbank Företagsförmedling förtroendet att hitta lämpliga köpare. Det blev slutligen Susanna Laursen och Lisa Sembe, Lisan Invest AB, som tar över stafettpinnen som nya ägare. Deras ambition är att ta tillvara på det som redan finns i bolaget samtidigt som man planerar att tillföra nya produkter inom nya nischer.

Italia Cravatte - Lisan Invest

Nöjda säljare och köpare! Lisbeth Eklund, Jan Eklund, Susanna Laursen och Lisa Sembe

Affären förmedlades av Håkan Rydin, Swedbank Företagsförmedling.

Håkan Rydin, företagsmäklare– Det har varit utmanande att hitta nya ägare till Italia Cravatte som framgångsrikt drivit handel med personalkläder till hotell i Norden under ca 20 år. Ägarna var redan från början tydliga i sin förväntan både vad det gäller köpeskillingen och inte minst de "mjuka värdena" så att personalen, kunderna och leverantörerna skulle uppleva största möjliga trygghet inför ägarskiftet. Jag har efter en väl strukturerad process hittat köpare till bolaget som matchar ägarnas förväntningar. De nya ägarna ser stora möjligheter i nya produkter och andra säljkanaler som ännu är obearbetade. Jag är övertygad om att "Sanna & Lisa" kommer att förvalta företaget och dess möjligheter på bästa sätt, berättar Håkan Rydin.

Till Swedbank Företagsförmedlings pressmeddelande (pdf)