Den internationella verkstadskoncernen ARC har sålts till det svenska företaget Emikron Group AB som ägs av bröderna Bengt och Sven Hagander. De planerar nu att utveckla och utöka koncernen.

ARC tillverkar industriverktyg för tillverkning av formsprutade plastartiklar. Koncernen är verksam sedan 2001 och har kunder över hela världen, med ett antal stora exportföretag i spetsen.

Koncernen är etablerad i Hong Kong, Kina, Sverige, England, Tyskland och omsätter över 100 mkr.

Säljarna hade kommit till en punkt där de insåg att det var till fördel för koncernen med en ny ägare med nytt utvecklingsperspektiv. Köparna, Bengt och Sven Hagander, Emikron Group, har mångårig erfarenhet av att bedriva internationell verksamhet i ett flertal länder och har för avsikt att utveckla och utöka koncernen. Bengt Hagander kommenterar förvärvet:

– Inom Emikron Group AB har vi identifierat ett affärskoncept för kostnadseffektiva leveranser av formsprutningsverktyg och tillhörande tjänster till fordonsindustrin, men även andra affärssegment. ARC utgjorde en utmärkt grundsten i förverkligandet av denna strategi, där fler förvärv kommer att följa. Redan under juni månad köptes ytterligare ett bolag, Verktygsmekano i Motala AB.

Överlåtelseprocessen var komplex med en internationell verksamhet med fem bolag i fem olika länder. Det ställde stora krav på de nya ägarnas förståelse och erfarenhet av internationella företag. Trots stort intresse från olika köpare tog försäljningsprocessen relativt lång tid. Många intressenter föll bort på grund av svårighetsgraden i förvärvet, samt bristande finansiell kompetens. Bengt Hagander fortsätter:

– Att få ett avslut med ARC:s ägare var viktigt för oss och därför fick processen ta den tiden det tog. Under hela denna process uppfattade vi ett konstruktivt mervärde av företagsförmedlarens insatser.

Affären förmedlades av Per Sidfeldt, Swedbank Företagsförmedling.

– Det har varit en intressant och lärorik överlåtelseprocess, mycket på grund av affärens komplexitet, berättar Per Sidfeldt och fortsätter: Som exempel kan nämnas att undertecknandet av köpeavtalet, som ägde rum i Hong Kong, tog tio timmar att genomföra, med tre olika jurister närvarande plus säljare, köpare och mäklare. Dagen efter ägde tillträdet av aktierna rum, med tillhörande betalning, vilket tog åtta timmar att utföra!

ARC

Till pressmeddelandet (pdf)