Det blev till sist det nybildade bolaget Vinbäckens Fastighets AB, som samägs av Arboga kommun och Sturestaden, som förvärvade Jehovas Vittnens stora Sverigeanläggning i Arboga för 80 miljoner.

Den mycket speciella fastigheten Tornet 1, om ca 23 000 m² byggnad och en areal om ca 121 000 m², har rönt mycket stor uppmärksamhet för dess extraordinära standard och skick. Byggnaden är unik då den under samma tak innehåller bostäder, sjukhusavdelning, kontor, samlingssalar, verkstäder, tandläkarpraktik m m.

Fastigheten kommer att tillträdas vid årsskiftet.

Swedbank Kommersiella fastigheter i Stockholm var mäklare i affären.    

Jehovas Vittnen i Arboga    

Till pressmeddelandet (pdf)