Hyltebruksbaserade Hylte Lantmän ek. förening, som är verksam inom handel med främst jakt, fritid och trädgårdsprodukter, har sålts till Karl-Göran Carlsson som planerar att bygga vidare på verksamheten och samtidigt hitta och erbjuda nya produkter inom nya nischer.

Hylte Lantmän är en ekonomisk förening med runt 200 medlemmar som startade för cirka 100 år sedan. Verksamheten består främst av butik och e-handel inom försäljning av jakt, fritid och trädgårdsprodukter samt fastighetsförvaltning (10 fastigheter) och har hela tiden utvecklats i rätt riktning. Under 2014 kommer omsättningen att överstiga 100 miljoner med fortsatt god lönsamhet.

Medlemmarna (ägarna) hade närmat sig en tidpunkt då det kändes naturligt med ett ägarskifte och gav Swedbank Företagsförmedling förtroendet att hitta lämpliga köpare till hela verksamheten. Det blev slutligen Karl-Göran Carlsson som genom eget bolag tar över stafettpinnen som ny ägare. Hans ambition är att ta tillvara på kompetensen hos samtliga anställda och all annan erfarenhet som redan finns i bolaget samtidigt som man planerar att tillföra nya produkter inom nya nischer.

Affären förmedlades av Håkan Rydin, Swedbank Företagsförmedling.

- Att hitta nya ägare till en pigg 100-åring har varit både spännande och lärorikt, och att samtidigt försöka ena cirka 200 ägare/medlemmar har varit en lika stor utmaning. Medlemmarna var redan från början tydliga i sin förväntan både när det gäller köpeskillingen och inte minst de "mjuka värdena" så att personalen, kunderna och leverantörerna skulle uppleva största möjliga trygghet inför ägarskiftet, berättar Håkan Rydin och fortsätter:

- Jag har efter en väl strukturerad process hittat köparen till bolaget som väl matchar ägarnas förväntningar. Tillsammans med styrelsen i Hylte Lantmän har jag hittat den perfekta ägaren som på plats i Hyltebruk kommer att utveckla verksamheten tillsammans med samtliga anställda. Jag är övertygad om att Karl-Göran Carlsson kommer att förvalta verksamheten och dess möjligheter på bästa sätt, berättar Håkan Rydin.

Till pressmeddelandet (pdf)