I vårt nyhetsbrev Företag & Fastigheter för november 2014 kan du läsa om att vi på Swedbank Företagsförmedling går mot ett rekordår 2014 i många avseenden och det bästa sedan starten 2005.

Antalet genomförda affärer är bra, men det är framför allt transaktionsvärdet per genomförd affär som ökar markant. Överlåtelsemarknaden har generellt sett varit mer gynnsam för såväl företag som kommersiella fastigheter. Samtidigt ser vi tecken på att 2015 kan bli ett mellanår i den positiva trenden. En mer djuplodande analys får du som vanligt i rapporten Trender i överlåtelsemarknaden.

Via nyhetsbrevet får du också koll på våra nyinkomna företag och fastigheter till salu samt nyligen genomförda affärer.

Till nyhetsbrevet
Inte prenumerant ännu? Anmäl dig här!