InduKraft AB har förvärvat 70 procent av aktierna i Sundsvalls Elteam AB.

Sundsvalls Elteam tillverkar och levererar el- och styrutrustningar till kunder inom industriell automation och kraftdistribution. Företaget grundades 2001 och har växt från 7 anställda till dagens 20. Verksamheten omsätter cirka 38 miljoner.

Nu går InduKraft AB in som ny majoritetsägare. InduKraft AB är ett privat investeringsbolag med långsiktiga ägare som har målsättningen att över tiden bygga upp en industrigrupp.

Nuvarande ägare Jörgen Sundström och Leif Åsberg fortsätter som 30-procentiga ägare och ser fram mot att fortsätta utveckla företaget tillsammans med InduKraft AB.

Affären förmedlades av Mats Lundqvist, Swedbank Företagsförmedling.

Mats Lundqvist, företagsmäklare– Det har varit mycket intressant att bidra till att affären kunde genomföras och intresset för Sundsvalls Elteam AB var mycket stort ifrån många delar i landet, kommenterar Mats Lundqvist.

>Till pressmeddelandet (pdf)