I början av maj höll Företagsförmedlingen återigen ett uppskattat kundevent, ”Framgångsrika Linköping”, i samarbete med Swedbank, Cent och Elite hotels.

Närmare 150 personer från näringslivet tog chansen att träffas för att skapa relationer och diskutera hur man kan göra Linköping ännu mer framgångsrikt.

Talare var bland annat Michael Wolf, Swedbanks vd, som gav sin syn på vad som behövs för att nå regional utveckling.

Moderator och en av arrangörerna var Johan Lindahl från Företagsförmedlingen/Cent.

- Det är med stor glädje vi genomför dessa uppskattade kundevent i samarbete med Swedbank. Resultatet är ett tätare samarbete med Swedbank. Vidare intensifierar vi även relationerna med det lokala näringslivet vilket över tid kommer att generera försäljningsuppdrag och nöjda kunder, säger Johan Lindahl.