Rätt förutsättningar och pris  då blir det affär

Lagercrantz äger 39 bolag i dagsläget och det kan bli fler.  Vice vd Magnus Söderlind och hans team letar ständigt nischade teknikbolag som kan utvecklas ytterligare.

magnus soderlind bildtext Hittills i år har vi gjort tre förvärv och året är inte slut, säger Magnus Söderlind, vice vd och ansvarig för M & A på Lagercrantz. Det börsnoterade ägarbolaget har en uttalad strategi för att växa genom förvärv och är inte främmande för att köpa teknikbolag verksamma inom nya marknader och teknikområden.

 Vi letar nischade teknikbolag som arbetar business-to-business främst i Norden och norra Europa, säger Magnus Söderlind som berättar att han och hans team granskar ungefär 50 bolag om året.

I några fall sammanfaller både köparens och säljarens intressen. Bland annat köpte Lagercrantz företaget Dooman Teknik tidigare i år. Företaget tillverkar produkter, bland annat garagemoduler, som används för att anpassa bostäder för rörelsehindrade. Swedbank Företagsförmedling bistod säljaren med råd under processen som slutade en försäljning av samtliga aktier.

Så vad gör ett bolag intressant?
Bevisad intjäningsförmåga och en stark marknadsposition inom en nisch i ett teknikområde är förutsättningen för att vi ska vara intresserade, säger Magnus Söderlind, som letar bolag som Lagercrantz kan äga långsiktig och som Lagercrantz kan stötta med kunskap och erfarenhet. Det handlar om onoterade, oftast ägarledda bolag med en omsättning mellan 50– 500 miljoner kronor.

Vi har bred kompetens hur det är att driva mindre bolag och utveckla dem. Oftast är kunskap viktigare än kapital, säger han.

Lagercrantz köper inte bolag för att göra en snabb exit och tjäna pengar?
Nej, vi skiljer oss från många andra bolag som har en finansiell utgångspunkt och har krav från sina ägare att leverera hög avkastning snabbt. Vi som leder Lagercrantz har inte en finansiell bakgrund utan vi är mer industriella.  Alla som har ledande befattningar har arbetat operativt. Själv har jag till exempel en bakgrund som vd i olika IT-bolag.

Så ni förstår vad era bolagsledningar står inför för slags utmaningar?
Precis. En stor del av vår tid går åt att stötta våra företag med den erfarenhet vi har. Vi verkar i olika branscher. Det innebär att vi har tillgång till både kunskap och erfarenhet för att hjälpa företag in på en nisch på en ny marknad eller satsa på export.

Så konjunkturen, lågränteläget och börsklimat påverkar inte era förvärv så mycket?
Nej, vår kalkyl bygger inte på att vi belånar bolagen vi köper. Det innebär att räntan inte heller spelar så stor roll i kalkylen. Däremot märker vi förstås att prislappen på bolagen har gått upp en del på senare tid, säger Magnus Söderlind, som påpekar att Lagercrantz medvetet har valt att arbeta med små företag och därför inte heller siktar på att försöka börsnotera dessa. Målet är i stället att få till stånd en värdeutveckling genom ett långsiktigt ägande och engagemang, utan att för den skull lägga sig i bolagets inre liv för mycket.

Era dotterbolag är autonoma. Vad betyder det?
Vår ägarmodell är väldigt decentraliserad. Vi kommer inte in i bolag och pekar med hela handen, däremot lägger vi stor vikt vid att företaget har rätt ledning och styrelse. Och att det finns en vilja att ta till sig råd utifrån och utveckla verksamheten, säger Magnus Söderlind

Ibland vill ägaren ha kvar sin roll, få en annan roll eller lämna över ansvaret till andra. Men att bolaget är fortsatt självständigt och kan behålla sitt varumärke skapar engagemang och motivation, anser man på Lagercrantz.

När ni köpte Dooman Teknik bidrog Swedbank Företagsmedling till affären som säljarens rådgivare. Vilken roll spelar rådgivarna?
Vi uppmuntrar ofta den som ska sälja sitt företag att ta hjälp av någon som sålt företag förr och som känner till vad som krävs, både när det gäller förarbete och under själva processen, säger Magnus Söderlind. Det kan vara företagsmäklare, jurister, revisorer och andra rådgivare som bistår säljaren.

För oss är det bra när rådgivarna varit med och gjort affärer förut. Säljaren har någon att prata med och får större förståelse för varför vi till exempel kräver mycket information, säger Magnus Söderlind.

Rådgivaren hjälper till med förhandlingarna så att säljaren får så bra betalt som möjligt och är trygg med att verksamheten kommer att skötas på ett bra sätt.  Med ett bra förarbete kan köparen känna sig trygg med att man gjort bra affär.  En win-win, helt enkelt.
 
Hur ser er betalningsvilja ut framöver?
Vi har en utarbetad förvärvsstrategi som vi använder oss av när vi räknar fram den prisnivå som vi är villiga att köpa ett bolag för.  Strategin har legat fast de åtta år jag varit med i gruppen och har påverkats väldigt lite av konjunkturläge och ränta.

Eftersom vi har en stark balansräkning kan vi köpa även om konjunkturen är svag. Men eftersom bolagen vi är intresserade att köpa normalt inte behöver sälja när konjunkturen är svag väntar de ofta med att sälja till konjunkturen är starkare och bolaget tjänar mer för att få bättre betalt

.

Det är mycket som ska klicka för att vi ska gå hela vägen. Det finns många intressanta teknikbranscher att satsa på. Vi har en stark balansräkning och en något tilltagande vilja att göra förvärv. Hittar vi bolag med rätt förutsättningar kan det leda till en affär.

faktaruta lagercrantz

Text: Ellen Karlberg    Foto: Från lagercrantz.com