nyhetsbrev mars 2016I vårt nyhetsbrev för mars 2016 påminner vi om vikten av att se över företagsstrukturen i god tid före en försäljning eller generationsskifte. Ett bra alternativ kan vara att skapa ett holdingbolag. Då får du som ägare större kontroll över hur upparbetade vinster i koncernen fördelas och beskattas. Vår företagsmäklare David Hedlund reder ut begreppen!

Du kan även om läsa om entreprenören Mikael Tinglöf som vände en förlustverksamhet till god lönsamhet på fem år. Han berättar om nyckeln till framgång - bland annat hans förmåga att fatta snabba beslut och att han låter bli att peta i detaljer och istället låter medarbetarna ansvara för sina egna arbetsuppgifter. Mikael Tinglöf ger även sin syn på hur svårt det kan vara rent känslomässigt att sälja det egna företaget när det är dags att gå vidare.

I konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook förutspås fortsatt tillväxt 2016 och 2017. Kombinationen av en ultralätt penningpolitik och expansiv finanspolitik förstärker varandra och investeringarna har tagit ordentligt fart. Samtidigt finns obalanser på såväl arbetsmarknad och bostadsmarknad, något som kan komma att bromsa tillväxten på sikt.

> Till nyhetsbrevet

> Inte prenumerant ännu? Anmäl dig här!