Mölnlyckebaserade AB Kranlyft, som är verksamt inom marknadsföring och försäljning av kranar i Europa inklusive Ryssland och Afrika, har sålts till Storskogen Utveckling AB som planerar att utveckla och bygga vidare på verksamheten.

AB Kranlyft och Kranlyft UK Ltd är välrenommerade återförsäljare av minikranar och reservdelar till minikranar sedan 60-talet. Bolaget är exklusiv återförsäljare av minikranar från världsledande Maeda Seisakusho Company Ltd på de europeiska (inklusive Ryssland) och afrikanska marknaderna. AB Kranlyft och Kranlyft UK Ltd är vidare exklusiva återförsäljare av delar av Böcker Maschinenwerke GmbH:s sortiment i delar av Europa, samt exklusiv återförsäljare av reservdelar till kranar från Kato Works Co. Ltd i delar av Europa. Dotterbolaget Mölnlycke Bilfjäderservices verksamhet är utbyte och reparation av fjädrar på lastbilar och tyngre fordon.

Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 190 miljoner kronor med god lönsamhet.

Storskogen Utveckling AB är en svensk företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora företag. Storskogen är privatägda och har för avsikt att bygga långsiktiga värden för sina kunder, anställda och ägare.

Ledningen i Storskogen har mångårig erfarenhet från entreprenörskap och som anställda i olika linje- och stabsbefattningar. Storskogen är operationella i sitt anslag och sätter bolagens kunder och anställda i fokus snarare än finansiella nyckeltal. Storskogens ambition är att alltid vara aktiva ägare i de bolag de förvärvar, både vad avser strategisk, operationell, strukturell och finansiell framdrift.

Ägarna till AB Kranlyft, Christer Dijnér, Per-Ragnar Karlström, Bo Börjesson och Terence Marnock, hade närmat sig en tidpunkt då det kändes naturligt med ett ägarskifte och gav Swedbank Företagsförmedling förtroendet att hitta lämpliga köpare till hela verksamheten. Det blev slutligen Storskogen Utveckling AB som nu tar över bolaget och planerar att bygga vidare på verksamheten som ny ägare.

Storskogens ambition är att ta tillvara kompetensen hos samtliga anställda och all annan erfarenhet som redan finns i bolaget, samtidigt som man planerar att tillföra nya värden genom sina egna befintliga verksamheter och på så sätt utveckla bolaget på befintliga och nya marknader.

Nöjda köpare och säljare!


Affären förmedlades av Håkan Rydin, Swedbank Företagsförmedling.

Håkan Rydin

– Att hitta nya ägare till ett import- och försäljningsföretag med stor utvecklingspotential har varit både spännande och lärorikt. Ägarna var redan från början tydliga i sin förväntan både när det gäller köpeskillingen och inte minst de "mjuka värdena" så att personalen, kunderna och leverantörerna skulle uppleva största möjliga trygghet inför ägarskiftet, berättar Håkan Rydin och fortsätter:

– Jag har efter en väl strukturerad process hittat köparen till bolaget som väl matchar ägarnas förväntningar. Tillsammans med AB Kranlyft har jag hittat den perfekta nya ägaren som på plats i Mölnlycke kommer att utveckla verksamheten tillsammans med samtliga anställda. Jag är övertygad om att Storskogen Utveckling AB kommer att förvalta verksamheten och dess möjligheter på bästa sätt.

> Till pressmeddelandet (pdf)