Storskogen växer. De fyra grundarna som står bakom koncernen Storskogen Industrier och Storskogen Utveckling köper och utvecklar företag. Sedan starten för fyra år sedan har portföljen växt till sig. Men att ta företag till börsen ingår inte i investerarnas plan.

storskogen montering

– Bolagen vi köper är förhållandevis små med en omsättning mellan 50 och 300 miljoner kronor, säger Peter Ahlgren, partner på Storskogen, som betonar att bolagen inte är tänkta att säljas. Varken till andra investerare eller till aktieägare.

– Vår investeringsfilosofi är långsiktig. Vi köper framgångsrika mindre bolag för att vidareutveckla dem. Som investerare är vi främst intresserade av den löpande och långsiktigt hållbara avkastningen, säger Peter Ahlgren.

Det började med ett par förvärv inom industri och logistik 2012, men redan två år senare startades systerföretaget Storskogen Utveckling.

– Det finns många fina svenska mindre bolag som står inför ett ägar- eller generationsskifte. Vi vill inte begränsa oss till vilka företag vi kan gå in i. Vi analyserar varje bolag, deras långsiktiga lönsamhetspotential och olika risker i varje enskilt fall, säger Peter Ahlgren.

– Vi låser oss inte fast vid en bransch utan är intressade av fina bolag med potential. Vi ser gärna att en bra befintlig ledning stannar kvar ett par år, men kanske i en ny roll, säger Peter Ahlgren, som berättar om exempel där en äldre ägare vill pensionera sig medan den yngre vill stanna kvar. Det finns många olika sätt att lösa successionsfrågorna.


Så hur ser era framtidsplaner ut just nu?

- Vi köper 2-4 företag per år. Det är lite mindre företag som omsätter 50-300 miljoner kronor per år. På rullande tolvmånadersperiod har vi en omsättning i hela gruppen på cirka en miljard kronor.

De fyra kompanjornerna bakom bolaget vill driva lönsamma bolag vidare utan radikala ingrepp. ”Business as usual” är att föredra framför startups och/eller turnaround-projekt, något som investerarna också har erfarenhetet av.

– Skillnaden mellan att jobba med företag i tidiga skeden och med mer mogna företag är förstås stor, säger Peter Ahlgren som är vd och en av de fyra grundarna med ett förflutet som managementkonsult och linjechef i mindre och mellanstora företag. Hans kompanjoner, entreprenören Daniel Kaplan, känd för att bland annat ha startat Tradera och andra start ups, juristen Alexander Murad Bjärgård och Ronnie Bergström har en solid erfarenhet av företagsutveckling, marknadsföring och ekonomistyrning från onlineverksamhet, media till tung industri. Bred erfarenhet från olika roller i både stora och små företag bidrar till teamets styrka.


Lönsamhet, historik och stabil ledning

– Det är skönt med fungerande verksamheter som går att ta på. Här är det lönsamhets- och företagsutveckling som är i fokus, inte bara tillväxt, fortsätter han.

tombstone kranlyftKranflyft är det senaste förvärvet. Det ägs av Storskogen Utveckling sedan den 1 april 2016.

– Det innebär att vi redan har gått in i nästa utvecklingsfas. Vi har även representation i styrelsen, men gör sällan stora omstruktureringar. Istället jobbar vi vanligtvis vidare på plats, i det här fallet i Mölnlycke. Framgångsrika koncept får leva kvar.

Bolaget har ensamrätt att distribuera minikranar genom återförsäljare på ett 40-tal lokala marknader. I det här fallet var det en av fyra ägare som vill trappa ner, så de andra ägarna är kvar.


I affären hade säljaren hjälp av Håkan Rydin, mäklare hos Swedbank Företagsförmedling. Vad väntar ni er av en företagsmäklare?

– Vi kräver att en mäklare håller i processen och är ett bollplank till säljaren. Med en mäklare vid sin sida blir säljaren en mer professionell mortpart vilket gör processen enklare redan från start. För en företagare som byggt upp sitt bolag är det ofta en stor och ovan engångshändelse att sälja sitt företag. Det ska man ha respekt för som köpare, påpekar Peter Ahlgren.

– Rådgivare som har erfarenhet av många affärer har kortare startsträcka och en större referensram, vilket ger säljaren bättre beslutsunderlag.


Vad påverkar er betalningsvilja?

– Prislappen sett i förhållande till en långsiktig vinstnivå. Om vi tror att bolag tjänar 10 miljoner per år, använder vi en multipel som sätts högre om ledningen är bra, konkurrensen låg och riskerna låga och vinstnivån tycks vara långsiktigt uthållig. Eller tvärtom blir multipeln lägre. Det är en sammanvägd bedömning och en förhandling som tar hänsyn till riskbilden som avgör slutpriset.


Mäklare ett smörjmedel

Mäklaren kan tala om vad som är praxis, vilka garantier som till exempel behöver ställas ut och vad som är en rimlig prislapp.

– Revisorer och jurister används ibland som rådgivare av säljaren, men kopplas ofta in sent i processen. Många säljare är därför ensamma under den förhandling som föregår affären. Här spelar mäklaren en viktig roll, säger Peter Ahlgren.


I industriverksamhet betyder både konjunkturläge och tajmingen för större investeringar mycket för företagets framtid. Påverkar det låga ränteläget och konjunkturen era beslut?

– Inte nämnvärt just nu, säger Peter Ahlgren. Det rekordlåga ränteläget gör det förstås lättare att räkna hem investeringar men påverkar inte heller när investeringar görs.

– Hade räntan varit 10 procent hade man avstått från en del investeringar. Med dagens låga räntenivå och även framåt finns det ingen anledning att skynda på investeringar. Vi gör investeringar när det finns behov i verksamheten.

faktaruta storskogen

> Läs mer om Storskogens köp av Kranlyft