Boråsbaserade företaget Elektrokyl Energiteknik AB har sålts till Ernströmgruppen AB som planerar att utveckla och bygga vidare på verksamheten.

Elektrokyl Energiteknik bedriver rådgivning, försäljning, installation och service av avancerade klimatrum och tekniska fastighetsinstallationer samt energioptimering. Bolaget omsätter cirka 80 miljoner och har 35 medarbetare på huvudkontoret i Borås och servicekontoret i Ulricehamn.

Ernströmgruppen är ett snart 100-årigt, privat industrikonglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom utvalda framtidsnischer. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa hos småföretagandet med det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen ingår bolag såsom Armatec, Armaturjonsson, Erab, Mec-Con, Kruge Piping System, CM Hammar, SGP Varmeteknikk, REC Indovent med flera. Ernströmgruppens verksamheter spänner således över allt från produktion av marinsäkerhetsutrustning och teknikhandel till serviceåtaganden inom bland annat kärnkraftverk. Företagsnätverket omsätter cirka 1,3 miljarder kronor och har över 400 anställda i hela Norden.

Ägarna till Elektrokyl Energiteknik, Morgan Johansson, Peter Ljunghammer, Henrik Julander, Björn Eriksson och Bertil Hansen, hade närmat sig en tidpunkt då det kändes naturligt med ett ägarskifte och gav Swedbank Företagsförmedling förtroendet att hitta lämpliga köpare till hela verksamheten. Det blev slutligen Ernströmgruppen som nu tar över bolaget och planerar att bygga vidare på verksamheten som ny ägare.

elektrokyl 

– Elektrokyl Energiteknik är ett mycket intressant nischbolag i en framtidsbransch; energieffektivisering av fastigheter och industrier för ett mer klimatansvarstagande samhälle, berättar Ernströmgruppens vd Pontus Cornelius och fortsätter:

– Ernströmgruppen är en långsiktig industriell ägare och vi söker hela tiden företag vars ägare vill se sina skapelser leva vidare i annans ägo. Framgångsreceptet i affärsmodellen är att låta bolagen verka under kompetenta ledningar som med stor frihet och närhet till sina kunder har förmågan att snabbt anpassa sig till kundens olika behov.

Det är vår ambition att vi tillsammans med personalen och de kvarvarande ägarna i Elektrokyl Energiteknik fortsätta vidareutveckla den nisch de varit så framgångsrika i, avslutar Pontus Cornelius.

- Vi fann att Ernströmgruppen bäst uppfyllde de krav vi hade på den framtida ägare av Elektrokyl och känner oss trygga med att bolaget kommer att kunna utvecklas väl, samtidigt som vi kan behålla vår framgångsrika affärsmodell och företagskultur, kommenterar vd Morgan Johansson.

Affären förmedlades av Håkan Rydin, Swedbank Företagsförmedling.

Håkan Rydin

– Att hitta nya ägare till ett teknikföretag med stor utvecklingspotential har varit både spännande och lärorikt. Ägarna var redan från början tydliga i sin förväntan både när det gäller köpeskillingen och inte minst de "mjuka värdena" så att personalen, kunderna och leverantörerna skulle uppleva största möjliga trygghet inför ägarskiftet, berättar Håkan Rydin och fortsätter:

–Tillsammans med Elektrokyl Energiteknik har jag hittat den perfekta nya ägaren som på plats i Borås kommer att utveckla verksamheten tillsammans med samtliga anställda. Jag är övertygad om att Ernströmgruppen kommer att förvalta verksamheten och dess möjligheter på bästa sätt.

> Till pressmeddelandet (pdf)