Förskolorna Förskole AB Hattstugan och Vårberga Förskola AB har sålts till Pysslingen Förskolor & Skolor.

De populära förskolorna Hattstugan och Vårberga har tillsammans cirka 125 barnplatser i Malmö. Ägaren, Carina Hagerwald, har sedan 1992 bedrivit verksamheten mycket framgångsrikt. När det nu var dags att lämna över till en ny ägare var det viktigt att hitta någon som kunde fortsätta att bedriva och utveckla verksamheten.

Uppdraget gick till Swedbank Företagsförmedling i Malmö och företagsmäklare Peter Stenfell som var rådgivare och projektledare genom hela processen. Tack vare ett stort kontaktnät kunde flera potentiella köpare presenteras och affären slutfördes inom förhållandevis kort tid.

– Det var positivt att affären genomfördes väldigt snabbt och jag uppskattar den förståelse som visades för mig som kund när jag skulle ta avsked från mitt livsverk. Under hela processen fick jag mycket snabb respons och värdefull återkoppling på alla frågor som uppkom, berättar säljaren Carina Hagerwald.

peter stenfell bildtextFöretagsmäklare Peter Stenfell kommenterar överlåtelseprocessen och marknaden så här:

– Intresset för verksamheten var stort och vi fick in ett flertal bud både från mindre och större intressenter. Det är ganska tydligt att de större intressenterna gör andra värderingar än de mindre under förutsättning att det handlar om mycket välskötta verksamheter på attraktiva lägen som var fallet här. Multiplarna för förskolor ligger fortfarande högt vilket innebär att köpeskillingarna fortsättningsvis är attraktiva för säljarna. Den pågående utredningen om vinstbegränsningar för välfärdssektorn har inte påverkat värderingarna i dagsläget.

Köparen Pysslingen är en av Sveriges mest kända förskoleföretag och inom Pysslingen Förskolor finns över 100 förskolor i Stockholm, Mälardalen och Skåne. Pysslingen ägs i sin tur av utbildningskoncernen Academedia som börsnoterades i somras. Academedia är norra Europas enskilt största fristående utbildningsaktör.