TransPa med verksamhet inom personal- och löneadministration köps av Visma som tack vare köpet kan bredda sitt erbjudande om tidrapportering och molntjänster.

transpa

TransPA omvandlar komplexa personal- och lönerutiner inom transportbranschen till en enkel och tillgänglig programvara. Denna egenutvecklade programvara är anpassad för transportbranschen och resulterar i en effektivare personalhantering, lägre lönekostnader, minskad administration och högre kvalitet i personalarbetet. TransPA erbjuder även utbildning, kundtjänst och löneservice.

Företaget har sin bas i Munkedal och i dagsläget har man 21 anställda och omsätter cirka 18 miljoner.

Stig-Arne Olsson, styrelseordförande och en av grundarna till TransPA, är mycket nöjd över uppgåendet i Visma:

– Jag är väldigt glad över att det blev just Visma som tog hem affären, både för kundernas och personalens skull. Vi på TransPA bidrar med vår spetskompetens samtidigt som vi drar nytta av alla fördelar med att bli en del av Vismavärlden. Redan från första mötet kändes det riktigt bra. Det ska vara roligt på jobbet och så känner jag att det är på Visma också! berättar Stig-Arne Olsson.

Köparen Visma Software är en del av Visma-koncernen som erbjuder ekonomi- och affärssystem. Visma grundades för 20 år sedan och har sedan dess vuxit genom ett hundratal uppköp och fusioner. Idag består Vismas kärnverksamhet i Sverige av 11 bolag. Visionen är att vara ledande i automatiseringen av affärsprocesser.

Vismakoncernen har 7 400 anställda varav 1 500 i Sverige. År 2015 omsatte koncernen 8 338 miljoner norska kronor.

– Vi har köpt över 10 bolag i Norden i år. TransPA var en av de smidigaste processerna. TransPA blir ett bra komplement till Vismas växande produktportföj inom HRM, Human Resources Management, berättar Mikael Männik, head of M&A på Visma Holding.

Affären förmedlades av Claes-Henrik Bjuhrberger och Erik Haglund på Swedbank Företagsförmedling.

– Utan Claes-Henrik och Erik hade det nog aldrig blivit någon affär. På ett proffsigt sätt lotsade de oss igenom hela processen, kommenterar Stig-Arne Olsson.

Claes-Henrik Bjuhrberger reflekterar över försäljningsprocessen:

– Denna försäljningsprocess blev till en mycket smidig och välfungerande kedja mellan samtliga inblandade parter. Jag är glad över att ha medverkat till en mycket fin affär, då vi via våra kanaler skapade ett stort antal intressenter samt indikativa bud, berättar Claes-Henrik Bjuhrberger och fortsätter:  

– Under processen har vi imponerats över företaget TransPA och dess ägares uthålliga och genomtänkta uppbyggnad av struktur och kultur. Man har medvetet valt att inte ta några genvägar vilket blev väldigt tydligt när en stor koncern som Visma genomför sin due diligence. 

– Det ska bli mycket intressant att följa TransPA:s utveckling inom Visma då grunden är gediget byggd. Vi vill också tacka MAQS Advokatbyrå (juridisk rådgivare) och PWC (bolagets revisor) för att ha underlättat inom sina respektive ansvarsområde, avslutar Claes-Henrik Bjuhrberger.

Även den juridiske rådgivaren, advokat Eric Ehrencrona på MAQS Advokatbyrå, är nöjd med försäljningsprocessen:

– Det känns fantastiskt att få dela en sådan här resa med ägarna. De har genom god struktur och transparens i samarbete med Swedbank Företagsförmedling skapat bästa förutsättningar för en ömsesidigt positiv avtalsmässig lösning, kommenterar Eric Ehrencrona.

TransPA

> Till pressmeddelandet (pdf)