För ett parkeringsbolags räkning söker vi parkeringshus och parkeringar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi välkomnar alla förslag!

Har du det vi söker? Kontakta Camilla Göransson på 072-743 06 22.