Det finns både intresse och kapital för att göra företagsaffärer just nu. Affärerna går smidigare att genomföra nu när konjunkturen är god och många professionella aktörer är aktiva.

Högtryck på överlåtelsemarknaden

Det råder högtryck på överlåtelsemarknaden. I dag tar en överlåtelse i genomsnitt drygt nio månader inom Swedbank Företagsförmedling, men ledtiderna reduceras löpande. När det rör sig om en fastighetsaffär går det ofta ännu snabbare, mellan fyra och sex månader.

– Det finns gott om kapital och stor efterfrågan på såväl företag som fastigheter, inte minst från professionella köpare, vilket ger en snabbare och smidigare försäljningsprocess, säger Thor Bergenholtz, vd för Swedbank Företagsförmedling.


Antal transaktioner kan sägas vara ett mått på rådande företagsklimat. Det är gott just nu, men vad händer när de långa räntorna kryper uppåt?

thor bergenholtz– På fastighetssidan kan det ha en dämpande effekt men vi tror på en fortsatt hög aktivitetsnivå även i år.  Bra avkastningsmöjligheter ligger naturligtvis bakom investerarnas intresse och ett väl hanterat förvärv ger ofta en svårslagen avkastning på investerat kapital.

Det är bra fart i många branscher, framför allt är det industriföretag och riskkapitalbolag som skapar tillväxt i sina verksamheter via kompletteringsförvärv.

– För säljarnas del handlar det inte sällan om att ta sitt företag till nästa steg i utvecklingsfasen. En del ägare vill få in ny kompetens i sin styrelse och ledning, men ändå vara kvar i bolaget en tid. Med ny finansiering och knowhow kan företaget få hjälp att ta ett kliv i ny riktning, något som ofta känns positivt för grundarna.


Köpare landet runt

Företagsförmedlingen har ett unikt affärssystem och ett stort rikstäckande nätverk av medarbetare och samarbetspartner. Därmed kan de nå ut till en bred grupp av alternativa köpare och säljare och hitta bästa möjliga matchning.

– Vi känner köparna väl och har en väldigt strukturerad process som gör att vi kan undvika de vanligaste fallgroparna. Genom våra kanaler, nyhetsbrev och sajt når vi 10 000 potentiella köpare, säger Thor Bergenholtz.

Swedbank Företagsförmedling erbjuder en specialisttjänst där mäkleri och rådgivning bidrar till en lyckad affär för både köpare och säljare. En företagare som säljer sitt livsverk är ofta mer ovan än köparen och en viktig del av mäklarjobbet är att ha en dialog med säljaren så att hen har realistiska förväntningar om pris, strukturen på en affär och vilka villkor som kan komma ifråga. För entreprenörer kan det vara deras livs största affär och då både pengar och känslor är iblandade är det en rad utmaningar som väntar.

– Vi tar oss bara an uppdrag där vi är säkra på att vi kan få bolaget sålt till det pris en säljare förväntar sig. Att kunna avgöra säljbarheten och hjälpa säljaren att sätta rätt pris vid rätt tillfälle är en framgångsfaktor, säger Thor Bergenholtz.

– Våra mäklare har varit med förr och vet hur processen fungerar. Vi har förståelse och respekt för den process som säljare och köpare går igenom, säger han.


Finns det några typer av branscher eller regioner som utmärker sig?

Som jag nämnde så är det många välskötta industriföretag som växer genom förvärv, men varken köpare eller säljare är homogena grupper. Swedbank Företagsförmedling är verksamma i hela landet och vi har uppdrag i alla branscher. Generellt sett kan man säga att marknaden är het just nu, nästan oavsett bransch.


Hur går det med familjeföretagen?

– I dag är det relativt få barn som tar över föräldrarnas verksamhet per automatik. Inte heller är företagsöverlåtelser något som bara är aktuellt för den som närmar sig pensionsåldern. Generationsskiften, att företag utvecklas inom familjen och tas över av nästa generation, förekommer fortfarande men inte i samma utsträckning som förr.

– Många som säljer gör det inte för att trappa ned eller gå i pension. Min upplevelse är att det kan vara tvärtom. Det kan var någon delägare som vill kliva av, medan en annan ägare vill gasa, eller bara göra något nytt, säger Thor.


Hur ser det ut med dynamiken i svensk företagande?

– Den är bra. Vi håller oss till de företag som omsätter mellan 10 och 200 miljoner kronor. Eftersom det finns cirka 50 000 bolag på vår marknad finns det möjlighet att göra många affärer.

– I dag är det få alternativ som slår en god investering i ett onoterat bolag. Den kan under goda omständigheter ge 15-20 procents avkastning på investerat kapital. Är du duktig på förvärv så är det hög tid att agera, säger Thor Bergenholtz.


Hur gör de mindre ägarledda företagen med ett fåtal anställda för att skapa intresse för sina bolag?

– Vi har skapat en ny tjänst för att hjälpa dem att presentera sin verksamhet utan att det ska bli för krångligt eller dyrt. Titta in på Bolagsbron.se

Fakta 2016 – affärernas år. Hur blir 2017?

Under 2016 genomförde Swedbank Företagsförmedling över 100 affärer i hela landet. Utöver en mängd större fastighetsaffärer noterar vi bland annat att friskolebranschen utmärkte sig som särskilt het under året, och vi förmedlade ett flertal förskolekoncerner både i Stockholm och Malmö.

Andra exempel från olika branscher och olika delar av landet är

2017 har börjat starkt med bland annat

för att bara nämna några exempel.

> Till genomförda affärer