Swedbank Företagsförmedling och Kommersiella fastigheter drivs i franchiseform över hela landet och i Region Södra finns företagsmäklaren/rådgivaren och franchisetagaren Peter Stenfell.

Swedbank Företagsförmedling bistår sina kunder med att sälja och köpa företag. Genom att anlita Peter eller någon av hans kollegor i Malmö, Robert Jhaveri, Thomas Nordqvist och Kent Forss blir överlåtelsen betydligt enklare att slutföra, vilket ger mervärde åt såväl säljare som köpare. Inte minst för säljaren som får ut ett högre värde på sin verksamhet genom att anlita expertis på företagsöverlåtelser.

Företagsförmedlingen SydPeter Stenfell började sin karriär inom riskkapitalfinansiering strax innan millennieskiftet, då han arbetade på ett företag i det dåvarande Telecom-meckat Soft Center i Ronneby och Telecom City i Karlskrona. Efter en tjänst på PwC i Malmö som ansvarig för Local Advisory i södra Sverige med inriktning på företagsöverlåtelser lockade drömmen om att driva ett eget företag med alla de spännande möjligheter som detta innebär, samt minst lika viktigt att inte behöva anpassa sig till de begränsningar som att arbeta i ett större företag innebär. Han startade då sitt egna konsultbolag som en del av den nationella franchiseorganisationen Swedbank Företagsförmedling och driver idag verksamheten från kontoret i Malmö.

Att sälja sitt företag kan vara en komplicerad process som kräver planering, tid och mycket arbete.

– Baserat på erfarenhet så rekommenderar vi den som vill sälja sitt företag att göra en strukturerad försäljning tillsammans med en finansiell rådgivare/företagsmäklare. Säljprocessen blir effektivare, kortare och mer lönsam för ägaren som kan fortsätta att driva ditt bolag under tiden han säljer det, business as usual, säger Peter och fortsätter:

- Varje år sedan 2006 genomför vi ett hundratal företagsöverlåtelser. Det har gett oss en gedigen erfarenhet av hur just ägarledda företag kan köpas och säljas så att alla parter känner att de gör en bra affär. Vi vet hur entreprenörer resonerar. Vi vet hur mjukvaran i ägarledda bolag fungerar. Tack vare våra breda nätverk och lokala förankring känner vi köparna över hela landet med nationella och nordiska intressen.

Swedbank Företagsförmedling värderar bolaget, skriver ett prospekt, hittar rätt köpare samt hjälper säljaren att förhandla fram så fördelaktiga försäljningsvillkor som möjligt.

– Vi sköter allt, från ax till limpa. En komplicerad process som de flesta ägare vill undvika. Genom att anlita oss kan ägaren lugnt driva sitt företag vidare. Ett företag byggt med blod, svett och tårar inger respekt. Men företaget har också ett ekonomiskt värde. Vårt jobb är att säkerställa att de båda perspektiven möts i harmoni när företaget ska säljas, säger Peter.

Att arbeta inom Företagsförmedlingen tycker Peter är spännande och intressant inte minst för att varje dag innebär en ny utmaning. Själv anser han att det viktigaste i hans roll är att vara en god förhandlare och vara lyhörd, att verkligen lyssna på säljare samt köpare och sträva efter att båda ska känna att det var en bra affär i det stora hela.

– Vad vi säljer är ett förtroende både på säljar- och köparsidan och det får du genom erfarenhet, kompetens och genom att förstå din kund, avslutar Peter. Ta gärna första steget och kontakta oss för en förutsättningslös diskussion som utgår från dina behov.

> Kontakta oss på Företagsförmedlingen

Företagsförmedlingen Syd

 

 

 

Snabba fakta om Swedbank Företagsförmedling
  • Mäklar ägarledda företag och kommersiella fastigheter med ett uppskattat försäljningsvärde på ca 10-100 miljoner.
  • Över 50 personer runtom i landet.
  • Över 1 000 genomförda företags- och fastighetsaffärer sedan 2006.
  • Matchar köpare och säljare och projektleder hela överlåtelseprocessen.