Utbudet av nybyggda företagslokaler för små och medelstora företag är litet i storstäderna. Samtidigt är konjunkturen god och efterfrågan hög. Industriradhus har blivit ett eftertraktat investeringsobjekt.

Mindre företag som går bra vill gärna köpa en egen lokal istället för att hyra dyrt. Men utbudet av moderna och flexibla fastigheter är litet. Vilken hantverkare eller lätt industriverksamhet vill inte ha fiberuppkoppling, bra ventilation och rejäla lagerlokaler?

industriradhus 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brist på mark

Många kommuner i storstäderna använder sin hett eftertraktade tomtmark till att bygga privatbostäder. Men i utkanten av staden ser man en konkurrensfördel när det gäller att locka företagare till sina kommuner. Här exploaterar man industritomter med tanke på framtidens småföretagare som drömmer om en alldeles egen lokal. Industriradhus är populära, särskilt i lägen med bra kommunikationer.

mikael camillaMikael Cadling och Camilla Göransson på Swedbank Kommersiella fastigheter i Stockholm berättar att kommuner som Huddinge, Haninge och Järfälla ser positivt på bostadsrättsföreningar för företagare. Det finns en stor efterfrågan.

- I Järfälla har vi nyligen sålt fem sådana här hus, med cirka 20 enheter vardera. Och marknaden blev inte mättad, berättar Mikael Cadling, medan hans kollega förklarar varför.

– Det passar många företagares behov som varken har råd eller behov av en stor fastighet. Till exempel hantverkare som vuxit ur garaget och som uppskattar att kunna köra snabbt till sin lokal och lasta om, säger Camilla Göransson.

Istället för att betala en hög hyra är den som driver företag benägen, särskilt med dagens konjunktur och låga ränteläge, att äga sin lokal själv.

- Företagare köper gärna i ett läge som fungerar både i jobb och förhållande till sin bostad. De uppskattar även möjligheten att göra en investering i en lokal med bra läge, säger Camilla Göransson.

I tillväxtområden är efterfrågan på lokaler större än efterfrågan och hyresvärdar sätter hyror för att göra vinst, medan en bostadsrättsförening inte har motsvarande vinstintresse. I ett industriradhus sköter man fastigheten, när den är färdigställd, på motsvarande sätt som en bostadsrättsförening. Det blir bara de avgiftshöjningar som man kommit överens om och man sätter av pengar till en gemensam fond för fastighetsskötsel etc.

Bara solida företag har råd att köpa egen lokal. 40 procent är ”kontantinsatsen” när det gäller kommersiella fastigheter, vilket innebär att andelsägaren står för en stor del av risken och att bostadsrättsföreningen som helhet tar mindre risk.

Vad får man göra i sitt industriradhus?

industriradhus5- Du får inte bo där, ingen lägenhet på övervåningen alltså, det ska vara ”lätt industri”. Du får anpassa lokalen till viss del men du får inte göra det på ett sätt som påverkar grannarna negativt, säger Mikael Cadling.

Lokalen är flexibel och modern och passar många, men det är upp till dig som företagare att uppfylla myndigheternas krav, utifrån den verksamhet som just du bedriver.

- Sysslar du med lackering kanske det finns krav på ännu bättre ventilation, hanterar du livsmedel ska du leva upp till särskilda krav. Du måste självfallet stämma av med föreningens styrelse om du behöver göra större förändringar som påverkar fastigheten, säger Mikael Cadling.

Vad frågar er kunderna om?

- När det gäller nyproduktion är man intresserad av tekniska frågor och av föreningens ekonomi. I en ny förening får man titta på den ekonomiska planen eftersom det ännu inte finns någon årsredovisning. Det ligger i sakens natur att man vill ha in gäster som har en stabil kassa, inte konkurrerar men gärna kompletterar andra ägare och dessutom vill vara aktiv i föreningen, säger Mikael Cadling. Styrelsen har ett egenintresse av att göra föreningen attraktiv och se till att värdet vid en framtida försäljning av en andel blir så högt som möjligt.


Mindre lokaler gångbara i Göteborg

Mäklaren Mikael Nyberg säljer kommersiella fastigheter i Göteborg. Sedan 2012 har han jobbat med industriradhus. Här är efterfrågan stor på mindre lokaler.

mikael nybergVad har du på gång just nu?

– Landvetters Företagspark, vid riksväg 40, Bårhults Företagspark i Mölnlycke och ytterligare ett projekt vid Angeredsbron.

Det låter som det är full fart i Göteborg!

– Ja, det finns en fin efterfrågan.

Varför ska man samarbeta med Swedbank Kommersiella fastigheter?

- Vi är med från ax till limpa och är väl förtrogna med processen. Vi hittar etableringar, utformar projekt och ekonomiska planer. Vi försöker vara lyhörda för vilka behov som finns på marknaden. Om projekt utformas utifrån verkliga behov så kommer både köpare och säljare att glada både på kort och lång sikt. Det är jag övertygad om, avslutar Mikael Nyberg.